Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Izobraževanje in usposabljanje

27.11.2017
Image caption:
Kanton Glarus/CH © Kanton Glarus_flickr

Učiti se, živeti, ostati

Izobraževanje je ključ osebnega in poklicnega razvoja, prav tako je izobraževanje pomembno za gospodarski razvoj države. Tako na območju Alp kot tudi po svetu je podlaga za tehnološki napredek in socialne inovacije.

Izobraževanje, trg dela in demografski trendi se med seboj tesno prepletajo. Možnost izbire in bližina izobraževalnih ustanov vpliva na to, kateri kraj si bomo izbrali za kraj našega bivanja in ali bomo ostali v regiji. Če na določenem območju ni možnosti za izobraževanje, se prebivalci odselijo tja, kjer obstaja ustrezna ponudba. Na območju Alp je ta na voljo predvsem v mestih in primestnih območjih na obrobju gorskega sveta, tja pa se selijo zlasti mladi, ki želijo pridobiti višjo izobrazbo.

Splošni izobrazbeni položaj je v alpskih regijah zelo različen. Razporeditev izobrazbene ravni je odvisna od posamezne države in ne toliko od določenih značilnosti alpskega območja. Ljudi z zaključeno sekundarno izobrazbo je v Alpah veliko in v številnih alpskih državah višje od nacionalnega povprečja. Visokošolska in univerzitetna izobrazba (terciarna izobrazba) pa je na območju Alp slabše zastopana. Istočasno se vse več ljudi odloča za univerzitetni študij, kar bi lahko okrepilo demografske spremembe in spodbudilo odseljevanje z odročnejših območij. Digitalizacija odpira tudi na področju izobraževanja nove možnosti in omogoča študij ne glede na kraj prebivanja ali obdobje dneva. Študij se odvija med lastnimi štirimi stenami, družbena izmenjava poteka prek klepetalnic, videa ali skypa. Zlasti zaposlenim ponuja študij na daljavo mnoge prednosti.

Alpske države se, kar zadeva poklicno izobraževanje, med sabo znatno razlikujejo. Medtem ko v Franciji in Italiji poklicno izobraževanje poteka predvsem v šoli in v okviru študija, pa v Avstriji, na Južnem Tirolskem, v Lihtenštajnu, Nemčiji, Sloveniji in Švici poznajo poklicno izobraževanje bodisi v šolskem bodisi delovnem okolju kot preizkušeno alternativo študiju. Tovrstna pot dualnega izobraževanja omogoča neposreden vstop v svet dela in zaposlovanja, podpira obrtni sektor  in zavira brezposlenost mladih. Poklicno usposabljanje je treba okrepiti tudi na območju Alp, saj je število izobraževalnih mest za usposabljanje kljub grozečemu pomanjkanju usposobljenih delavcev v stalnem upadu.

 

Viri in več informacij:

Predstavitev