Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Zavarovana območja

07.12.2018
Image caption:

Zavarovana območja v procesu sprememb 

Narava in naravni viri so v Alpah osnova vsega življenja in del regionalne identitete. Več kot 1.000 zavarovanih območij, torej razmejenih pokrajin, za katere velja načelo omejene rabe, je namenjenih ohranjanju bogate biotske raznovrstnosti in pokrajinske pestrosti v Alpah. Zavzemajo okoli 28 odstotkov celotne površine alpskega območja. Vedno glasnejše pa so zahteve, da bi morala tudi zavarovana območja dati svoj prispevek k ustvarjanju regionalne dodane vrednosti. Tak razvoj prinaša priložnosti in tveganja: raba zavarovanih območij v ekonomske namene v javnosti povečuje njihovo sprejetje, po drugi strani pa so neokrnjeni ekosistemi pri tehtanju ekonomskih interesov in naravovarstvenih interesov pogosto na strani poražencev. Pri tem je pogosto spregledano dejstvo, da so ekosistemske storitve, ki jih zagotavljajo neokrnjeni naravni življenjski prostori, kot vir preživetja namenjene tudi ljudem.

Kategorije zavarovanih območij

Ena najstarejših kategorij  varovanih območij narave v Alpah so narodni parki . Prvi narodni park je bil ustanovljen leta 1914 v Švici. Narodni parki so namenjeni strogemu varstvu naravovarstveno visoko vrednih območij, kjer je narava na večjem delu površine prepuščena sama sebi. Zaradi privlačne pokrajine so narodni parki priljubljena območja za sprostitev in oddih. Za naravne rezervate velja podobno strog varstveni režim. Naravni rezervati so območja redkih življenjskih prostorov ter rastlinskih in živalskih vrst ali ogroženih mokrišč. Regijski parki, naravni parki ali regijski naravni parki  pa so obširna območja z ohranjenim tradicionalnim hribovskim kmetijstvom in gozdarstvom, pa tudi intenzivnimi tokovi obiskovalcev. Poleg opravljanja naravovarstvenih nalog skrbijo ti parki pogosto tudi za regionalni razvoj. Biosferni rezervati  so v Alpah skladno z Unescovo definicijo namenjeni varstvu narave; ukrepe izvajajo ali pri tem sodelujejo prebivalci, ki živijo na območju rezervata. Po možnosti naravi čim prijaznejši načini življenja in dejavnosti naj bi v čim manjšem obsegu vplivali na pokrajino. Na Unescov seznam svetovne naravne dediščine  so uvrščeni kraji, ki imajo poseben pomen za človeštvo, zato jih je treba ohraniti.

Interaktivna alpska karta

Katere so spremembe, ki ogrožajo različna zavarovana območja na območju Alp? Kje so ogrožena ali že poškodovana zavarovana območja? Za katere zgodbe o uspehu z regionalne in mednarodne ravni morajo izvedeti tudi drugi? Vse to in še več prikazuje interaktivna alpska karta  (Re-Imagine Alps).

 

Viri in nadaljnje informacije:

Interaktivna alpska karta