Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Področje delovanja: narava in človek

09.12.2015
Image caption:

Ostri gorski vrhovi, položna gričevja, široke doline, strma pobočja, neokrnjena divjina: alpska pokrajina je raznolika, tako kot njeni prebivalci. V Alpah živi okoli 30.000 živalskih in 13.000 rastlinskih vrst, narava in naravni viri so podlaga za vsako obliko življenja in so del alpske identitete. Alpe obiščejo vsako leto milijoni turistov. Neokrnjene reke in gozdovi varujejo pred visokimi vodami in plazovi, cvetoči travniki so življenjski prostor številnih žuželk in opraševalcev, brez katerih tudi kmetijske kulture ne bi uspevale.

Ljudje so na naravo vedno vplivali in jo oblikovali. V zadnjih desetletjih se je naš vpliv na živali, rastline in ekosisteme vedno bolj krepil in ljudje smo marsikje v naravi povzročili škodo. Številne vrste so zaradi podnebnih sprememb, širjenja podeželskih in mestnih naselij, vedno gostejšega cestnega in železniškega omrežja ter intenzivnega kmetijstva ogrožene ali pa so celo izginile. Gre za postopen proces, ki je v primerjavi z gospodarskimi krizami ali političnimi pretresi deležen manjše pozornosti javnosti.

Človek je narava

Na eni strani narava, na drugi človek – s tega zornega kota so varstvo narave obravnavali dolga desetletja, dejansko pa je to pomenilo, da je bila v primeru dvoma sprejeta odločitev, ki je koristila človeku oz. kratkoročnemu profitu. Za našo eksistenčno osnovo lahko poskrbimo, če se vidimo v vlogi nečesa pomembnejšega kot posamezniki v potrošniški družbi. CIPRA bo v okviru projekta alpMonitor obravnavala tudi področje delovanja 'narava in človek' in pri tem izhajala iz naslednjih vprašanj: kako oblikujemo odnos med naravo in človekom, katere spremembe prinašajo podnebne in demografske spremembe, kako lahko o teh izzivih izostrimo dojemanje javnosti, da bodo ljudje prevzeli odgovornost za svojo eksistenčno osnovo?

Pokrajino prepoznavamo ter pripovedujemo in se pogajamo o njej

V pokrajino so vtisnjeni odnosi, spomini in vizije. Če jih ponovno odkrijemo in se jih zavemo, bodo lahko pripomogli k njenemu razumevanju, k ozaveščanju o pokrajini, okolju in naravi, pa tudi k trajnostnemu ravnanju z le-temi. Kako zaznavamo spremembe v pokrajini? Kako se o njih pogajamo? Kateri kraji in kotički v Alpah so nam najljubši in zakaj? Ta in številna druga vprašanja se odpirajo v interaktivni alpski karti Re-Imagine Alps, ki je pravi kalejdoskop alpskih pokrajin in našega ravnanja z njimi.

Viri in druge informacije:

Interaktivna alpska karta

Image caption:


> re-imagine-alps.cipra.org

Druge informacije