Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Stališča

Deklaracija o spremembi podnebja

08.11.2006
Podnebne spremembe vplivajo na alpski prostor zelo intenzivno: vedno pogostejše naravne nesreče ter taljenje ledenikov in stalno zamrznjenih tal so le nekatere od posledic, na katere opozarja IX. alpska konferenca. Ta zato zahteva izvajanje okvirnega podnebnega protokola in Kjotskega protokola na svetovni ravni, obenem pa alpskim državam in ES svetuje, kako delovati, da bi po eni strani z zmanjševanjem in absorbiranjem toplogrednih plinov lahko preprečili nadaljnjo rast podnebnih sprememb, ter kako se po drugi strani s konkretnimi strategijami prilagoditi posledicam podnebnih sprememb. Za izvajanje podnebne deklaracije so okoljski ministri alpskih držav Stalni odbor pooblastili, da do X. zasedanja Alpske konference izdela alpskemu prostoru prilagojen akcijski načrt s priporočili za nadaljnje delovanje in z dolgoročnejšimi pobudami, vključno s časovnim načrtom.

Avtor(-ji)

Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention
Olympiastraße 39
6020 Innsbruck / AT
Telefonska številka: +43 512 588 589
Faks: +43 512 588 589 20
E-naslov: info@alpconv.org
Spletna stran: http://www.alpenkonvention.org

Jezik

de, fr, it, sl

Sprejel

IX. Zasedanje Alpske konference