Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Stališča

Prometni protokol sprejet, Alpska konvencija caka na izvajanje

http://www.alpenverein.or.at

Potem ko je bil na 6. alpski konferenci leta 2000 podpisan prometni protokol Alpske konvencije, je CIPRA International izrazila zahtevo, da se Alpska konvencija zacne izvajati in da se do leta 2002 izpolnijo doloceni pogoji: tako se morajo ob hkratnem vkljucevanju lokalnih organov oblasti in NVO v konkretni obliki zaceti izvajati nadnacionalni projekti, v ta namen pa je treba tudi zagotoviti financna sredstva. Stalni odbor Alpske konvencije se mora na želje in potrebe prebivalstva na gorskih obmocjih odzvati hitro in ucinkovito. Treba je pripraviti osnutke protokolov, ki doslej še niso bili izdelani, in ratificirati podpisane protokole, zlasti pa je treba vse pogodbenice redno informirati o poteku izvajanja. Treba je tudi podrobno razjasniti, katere so naloge Stalnega sekretariata, dolociti inštitucijo, ki bo pristojna za opazovanje Alp, in oblikovati prioritete za izvedbo monitoringa. .

Jezik

de, fr, fr, sl

Sprejel

CIPRA

Protokol o prometu prispel na cilj - Alpska konvencija čaka na izvajanje — 29Kb
Kljub vsem pomanjkljivostim je Alpska konvencija doslej najkonkretnej¡Ç i in najnaprednej¡Çi projekt za trajnostni razvoj velike regije. Po desetih letih pogajanj so na 6. Alpski konferenci, ki je bila 30. in 31 oktobra v Luzernu, podpisali protokol o prometu. Izvajanje konvencije se sedaj lahko začne - pravzaprav se mora začeti.