Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Stališča

Akcijski načrt za podnebje v Alpah

12.03.2009
Akcijski načrt, ki ga je potrdila ministrska deklaracija v Alpbachu, se opira na skupno angažiranje držav alpskega loka v okviru krovne konvencije o podnebnih spremembah in Kyotskega protokola. Vključen je v trenutne razprave o celovitem okoljskem dogovoru o delovanju "po letu 2012" in pri tem upošteva obveze, ki jih je v tej smeri sprejela Evropska unija. Njegov cilj je preseči ta splošni okvir in predlagati konkretne ukrepe, specifične za Alpe, pri čemer bi na področju blažitve in prilagajanja dajali prednost tistim tematikam in ukrepom, ki bi lahko bili predmet regionalnega sodelovanja v okviru Alpske konvencije in ob upoštevanju že začetih aktivnosti na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.
Akcijski načrt za podnebje v Alpah
Image caption:

Avtor(-ji)

Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention
Olympiastraße 39
6020 Innsbruck / AT
Telefonska številka: +43 512 588 589
Faks: +43 512 588 589 20
E-naslov: info@alpconv.org
Spletna stran: http://www.alpenkonvention.org

Jezik

de, en, fr, it, sl

Sprejel

X. zasedanje Alpske konference

Dateien
Type Title
obveze, ki jih je v tej smeri sprejela Evropska unija. Njegov cilj je preseči ta
splošni okvir in predlagati konkretne ukrepe, specifične za Alpe, pri čemer bi na
področju blažitve in prilagajanja dajali prednost tistim tematikam in ukrepom, ki
bi lahko bili predmet regionalnega sodelovanja v okviru Alpske konvencije in
ob upoštevanju že začetih aktivnosti na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.">Akcijski načrt za podnebje v Alpah
obveze, ki jih je v tej smeri sprejela Evropska unija. Njegov cilj je preseči ta
splošni okvir in predlagati konkretne ukrepe, specifične za Alpe, pri čemer bi na
področju blažitve in prilagajanja dajali prednost tistim tematikam in ukrepom, ki
bi lahko bili predmet regionalnega sodelovanja v okviru Alpske konvencije in
ob upoštevanju že začetih aktivnosti na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.">Akcijski načrt za podnebje v Alpah