Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Sporočila za medije

V iskanju odgovorov na omejenost naravnih virov

02.09.2014
Naravni viri so omejeni, tudi v Alpah. Katere poti vodijo do kakovostnega življenja in obenem ne temeljijo na rastoči porabi virov? Letna strokovna konferenca CIPRE, ki bo na sporedu meseca novembra 2014, bo posvečena iskanju odgovorov na omenjeno vprašanje.
Image caption:
© Heinz Heiss/Zeitenspiegel

Nove tehnologije sicer napovedujejo ustrezne rešitve okoljske in podnebne problematike, vendar ne temeljijo na kritični presoji dogme neomejene gospodarske rasti. Dejansko stanje pa kaže, da poraba naravnih virov narašča in da se tudi količine izpustov CO2 še zmeraj povečujejo. Na območju Alp denimo je turistična industrija odgovorna za ogrožanje naravnih vodnih virov in krajine ter vse gostejši promet.

Z letošnjo strokovno konferenco, ki bo na sporedu med 13. in 15. novembrom 2014 v Annecyju v Franciji, bo CIPRA vzpostavila platformo za skupni razmislek o oblikovanju mehanizmov za uresničevanje potrebnih sprememb. Ob prepričanju, da kakovostno življenje v Alpah ne more temeljiti na vedno večji porabi in potrošnji, bo konferenca osredotočena na kritično presojo življenjskih slogov, razpravo o smotrni rabi virov in spodbujanje aktivnega sodelovanja javnosti v procesih odločanja.

Gospodarjenje za blaginjo slehernika

Kakšne so denimo značilnosti smotrnega gospodarjenja z viri, ki postavlja v ospredje načelo skupne rabe in ne vprašanje lastninskih pravic? Futurolog Hugues de Jouvenel, ki zagovarja predpostavko, da je trajnostno prihodnost mogoče oblikovati navkljub okoljski in gospodarski krizi, bo orisal dolgoročne trende in pojasnil, kako lahko novi življenjski slogi, porazdelitev virov in nove oblike ekonomskih sistemov prispevajo h kakovostnemu življenju v Alpah. Michil Costa, hotelir iz Južne Tirolske, bo na primeru obratovanja večjega hotela predstavil praktične pristope k uresničevanju ekonomije skupne blaginje, ki v ospredje postavlja potrebe človeka in narave. Ueli Strauss, vodja Urada za prostorsko načrtovanje v švicarskem kantonu St. Gallen, bo predstavil vlogo prostorskega načrtovanja pri oblikovanju trajnostne prihodnosti.

Zadostnost in alpska politika

V petek bo na programu odprta razprava, osredinjena na oblikovanje vizij „zadostnih Alp“. Udeleženci in udeleženke letne strokovne konference bodo razpravljali o vključevanju omenjenih vizij v alpsko politiko. V okviru okrogle mize ob zaključku dogodka bodo skušali odgovoriti na vprašanje, kaj bi bilo potrebno, da bi makroregionalna strategija za Alpe v še večji meri izpolnjevala zahteve po trajnostnosti in zadostnosti. Med vožnjo z ladjo po Annecyjskem jezeru bodo imeli udeleženci in udeleženke letne strokovne konference CIPRE priložnost spoznavati teritorialne potenciale in izzive gostiteljskega kraja in okolice.

Program, prijava in druge informacije so na voljo na www.cipra.org/sl/sk2014 .

 


Za vprašanja so vam na voljo:

Antonija Wieser, CIPRA International, +423 237 53 12,

Claire Simon, direktorica CIPRE International, +43 699 150 663 30

Sekretariat CIPRE International, +423 237 53 53, international@cipra.org

CIPRA Francija, +33 4 76 42 87 06, france@cipra.org

Dateien
Type Title
Sporočilo za medije - 2/9/2014 Sporočilo za medije - 2/9/2014