Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Sporočila za medije

Uresničevanje trajnostnih ciljev na lokalni ravni

25.08.2021
Sprehodi, namenjeni spoznavanju ciljev trajnostnega razvoja, solarne pečice iz kartona, okolju prijazno organizirani glasbeni festival – v okviru projekta CIPRE Alps2030 je sredi avgusta okoli 30 mladih iz Francije, Italije, Lihtenštajna in Slovenije sodelovalo v razpravi o uresničevanju globalnih ciljev trajnostnega razvoja (SDG).
Image caption:
Panagiotis Potolidis-Beck (v sredini) iz Urada za zunanje zadeve se je z mladimi pogovarjal o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v Lihtenštajnu. © Veronika Hribernik, CIPRA International

Ogled enega od štirih šolskih vrtov, ki so del GemüseAckerdemie v Planknu/LI, kjer dijaki skupaj pridelujejo ekološko zelenjavo. Kosilo v ljudski kuhinji v Schaanu/LI, kjer za ljudi, ki se znajdejo v slabšem finančnem položaju, pripravljajo jedi iz zavržene hrane. Ozaveščanje javnosti o pomenu ciljev trajnostnega razvoja na ekološkem glasbenem festivalu PlankenRockt Open Air in z akcijo lepljenja plakatov – vsi navedeni primeri so bili priložnost za mlade, da v razpravah in s poznavanjem konkretnih primerov izvedo, kako se lahko globalni cilji trajnostnega razvoja uresničujejo na lokalni ravni. »Cilji trajnostnega razvoja zvenijo nekoliko suhoparno, zato bi bilo dobrodošlo, če nam jih bo v kratkem času uspelo narediti bolj otipljive,« je dejala vodja delavnice Michaela Hogenboom Kindle, ki je skupaj z udeleženci delavnice iskala odgovore na vprašanje, kaj cilji trajnostnega razvoja sploh so in kje so še možnosti za učinkovitejše izvajanje. »Alpe so v tem primeru idealne za eksperimentiranje, saj se prav v Alpah še posebno izrazito občutijo posledice podnebnih sprememb, dolgo tradicijo pa imata tukaj tudi inovativnost in prilagodljivost,« je pojasnila Christina Thanner, vodja projekta pri CIPRI International, in poudarila, da pri tem ne gre za odkrivanje tople vode, temveč za izmenjavo dobre prakse in obojestransko učenje.

V znamenju odločnih glasov mladih

»Cilji trajnostnega razvoja širijo naša obzorja, zato bi jih morali vsi poznati in tudi poskusiti živeti skladno z njimi,« je prepričana Janja Florjančič iz Slovenije. »Lepo je, da je v Evropi toliko mladih družbeno angažiranih in da si med seboj lahko izmenjujemo izkušnje in informacije,« je povedala Jerca Koren. »Mladi lahko marsikaj storimo, tudi to, da druge navdušimo za sodelovanje,« pove Gioia Heeb iz lihtenštajnskega Nendelna. Poleg veselja do skupne udeležbe v mladinskih izmenjavah so mladi polni idej, kako trajnostne cilje uresničevati v praksi. Tako so že opozorili na nujnost okrepitve ozaveščenosti posameznika o lastni potrošnji, opredelitve zgornje in spodnje dohodkovne meje in večje angažiranosti s strani bogatih držav, enega največjih izzivov pa vidijo prav v spremembi miselnosti celotne družbe in njenega potrošniškega ravnanja. Pri tem gre za izkušnjo, ki so jo mladi iz Lihtenštajna pridobili pri organiziranju okolju prijaznega glasbenega festivala PlankenRockt Open Air. Njihova odločitev, da bodo v ponudbi povsem vegetarijanske jedi, je pred začetkom prireditve sicer deloma naletela na kritiko, a sam dogodek je bil deležen številnih pozitivnih odzivov obiskovalcev. Eden od »zelenih« ukrepov, ki so ga sprejeli, je bila tudi uporaba koncepta ravnanja z odpadki in sistema ponovne uporabe pri pripravi in dostavi jedi (catering) ter organizacija prevoza deloma z električnimi vozili med Planknom in Schaanom/LI. Na podlagi pridobljenih izkušenj bodo projektni partnerji iz Lihtenštajna za organizatorje okolju prijaznih dogodkov pripravili novo izdajo Zelenega vodiča (Green Guide). Eden izmed vrhuncev mednarodnega srečanja Alps2030 pa je bil za mlade glasbeni festival PlankenRockt Open Air, ki se ga je udeležilo več kot 400 obiskovalcev.

(Le!?) še devet let

Skoraj vse države sveta so se zavezale k uresničevanju 17 ciljev trajnostnega razvoja, s tem pa k oblikovanju globalnega trajnostnega razvoja v vseh treh razsežnostih, tj. ekonomski, socialni in okoljski. CIPRA International, društvo Alpsko mesto leta, OJA Schaan, Planken in Eschen - Nendeln/LI kakor tudi štiri alpska mesta leta –Tolmin/SI in Idrija/SI, Belluno/I ter Chamonix/F – prispevajo s svojo udeležbo v projektu Alps2030 k uresničevanju trajnostnih ciljev na lokalni ravni. Projekt financirata program EU Erasmus+ in fundacija Life Klimastiftung.

 

Za vprašanja vam je na voljo: Veronika Hribernik, sodelavka za odnose z javnostmi, +423 237 53 01, [email protected]

shranjeno pod: Socialna inovacija, Alps2030