Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Sporočila za medije

Sporočilo za medije: začetek projekta ALPACA

09.11.2018
Vplivi podnebnih sprememb se občutijo zlasti na območju Alp. Alpska mesta, občine in mrežne organizacije si za učinkovitejše varstvo podnebja prizadevajo skupaj v okviru Alpskega partnerstva za lokalne podnebne ukrepe. Pobudo so 7. novembra 2018 v Innsbrucku ustanovile mednarodno delujoče mrežne organizacije CIPRA International, Omrežje občin Povezanost v Alpah in društvo Alpsko mesto leta.
Image caption:

Vizija zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in s tem omejitev nevarnih posledic podnebnih sprememb se je uveljavila na globalni ravni, a lokalna raven je tista, ki jo mora uresničevati. Na konferenci Naj podnebne vizije postanejo realnost!, ki je 7. in 8. novembra potekala v Innsbrucku v Avstriji, so lokalni akterji iz alpske regije predstavili svoje ideje, kako se s skupnimi močmi zoperstaviti podnebnim spremembam.

Na konferenci je bilo ustanovljeno Alpsko partnerstvo za lokalne podnebne ukrepe (ALPACA). V pobudi so se združila mesta, občine in mrežne organizacije, ki želijo prizadevanja za spopadanje s podnebnimi spremembami spodbuditi na lokalni ravni ter se tako skupaj zavzemajo za oblikovanje ustreznih izvedbenih instrumentov in partnerstev ter krepijo izmenjavo izkušenj med različnimi podnebnimi akterji na območju Alp. Ideja o vzpostavitvi partnerstva alpskih občin za podnebje se je začela z Alpsko konvencijo, sprejeta pa je bila na Alpski konferenci leta 2016. Martin Waldhausen iz nemškega Zveznega ministrstva za okolje je ustanovitev pobude podprl z naslednjimi besedami: «Na konferenci smo videli, da je dobrih idej dovolj. S temi idejami je treba zdaj seznaniti javnost in pri tem spodbujati izmenjavo. In zato potrebujemo platformo, kot je ALPACA.»

Varstvo podnebja ne more čakati

Trenutne razmere so dramatične: podnebnih sprememb ni mogoče zaustaviti, opozorila so postala nekaj vsakdanjega, spoznanje o nujnosti ukrepanja postaja vse bolj prisotno, je v prvem predavanju na konferenci poudarila klimatologinja in profesorica ljubljanske univerze Lučka Kajfež Bogataj in med drugim predlagala iskanje sinergij med prilagajanjem in zmanjševanjem vplivov podnebnih sprememb kot denimo na področju zelene infrastrukture. Naslednja govornica, Anna Stetter iz podjetja B.A.U.M Consultant GmbH, pa je spregovorila o tem, kako je v Alpah mogoče prav s sodelovanjem premagati ovire za uspešen energetski prehod v nizkoogljično družbo. V strokovni razpravi, ki je sledila, so bile v središču pozornosti lokalne in regionalne zgodbe o uspehu iz alpskega prostora.

Drugega dne konference so udeleženci, porazdeljeni v različne delovne skupine, razpravljali o tem, kako partnerstvo uresničevati v praksi, in zasnovali prve korake na poti do skupnih podnebnih ukrepov. Občine in mreže, ki so vključene v pobudo ALPACA, bodo morale med seboj še naprej sodelovati, si izmenjevati izkušnje in znanje, iskati navdih, izkoristiti obstoječe sinergije in si skupaj prizadevati za uresničitev visoko zastavljenih  ciljev in rešitev na področju varstva podnebja.

 

Za vprašanja sta vam na voljo:

Wolfgang Pfefferkorn, vodja projekta, CIPRA International
e-naslov,+43 699 12015934

Stefanie Bauer, Omrežje občin Povezanost v Alpah
e-naslov, +49 8642 6531