Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Sporočila za medije

Sodelovanje, ki gradi mostove prek Alp

10.05.2017
Da se dobre ideje hitro širijo, dokazuje dolgoletno sodelovanje med CIPRO in Omrežjem občin Povezanost v Alpah. Prav to sodelovanje je opogumilo že marsikatero občino, da se je podala na pot trajnostnega razvoja. Med njimi tudi Les Belleville v francoskih Alpah.
Image caption:
Otvoritev doma krajanov v Saint-Jean-d’Arvey / Francija (c) Alexandre Mignotte

V francoski občini Les Belleville bodo v naslednjih treh letih v praksi preizkušali instrument socialnega načrtovanja, saj želijo s tem povečati kakovost življenja novih prebivalcev in izboljšati njihovo vključevanje v življenje lokalne skupnosti. Občine lahko na ta način skupaj s podjetji in civilno družbo prispevajo k temu, da bodo migracije in kulturna raznolikost prepoznane kot prednost alpskega območja in da bo prišlo do krepitve socialne kohezije v lokalnih skupnostih na podeželju. Pilotna regija v projektu programa Območje Alp PlurAlps je zgledna občina v Savoji na področju uveljavljanja načel trajnostnega razvoja.

Iskra energijsko učinkovite gradnje je preskočila iz Avstrije v Francijo že leta 2009, ko so se predstavniki Saint Martina de Bellevilla, kot se je takrat imenovala občina Les Belleville, na strokovni ekskurziji v Vorarlbergu seznanili z obrtno dejavnostjo, energijskimi kazalniki in krogotoki na področju lesene gradnje. Francoska občina je kmalu zatem po vorarlberškem zgledu iz masivne lesene konstrukcije zgradila otroški vrtec in sosede povabila na njegovo odprtje. Vorarlberg je bil za zgled tudi savojski občini Saint-Jean-d’Arvey, ki je leta 2012 zgradila nov občinski center, ki izpolnjuje vse zahteve trajnostne gradnje.

Les Belleville in Saint-Jean-d’Arvey sta le dva primera sicer plodnega sodelovanja med Mednarodno komisijo za varstvo Alp (CIPRA) in Omrežjem občin Povezanost v Alpah, ki danes šteje okoli 300 občin in pri ustanovitvi katerega je leta 1997 aktivno sodelovala tudi CIPRA. Naj gre za projekt trajnostne gradnje MountEE, za prizadevanja za večje sodelovanje mladih v postopkih odločanja v domači občini v projektu youTurn, za spodbujanje alpske biotske raznovrstnosti v okviru projekta dynAlp nature ali za projekt na področju migracij PlurAlps – vse navedene aktivnosti kažejo, kako pomembno je sodelovanje prek geografskih in kulturnih meja ter med različnimi sektorji.

Združevanje moči

Ob dvajsetletnici obstoja Omrežja občin sta upravna odbora in poslovodstva obeh organizacij medsebojno sodelovanje utrdila s podpisom memoranduma o soglasju, s katerim bosta tudi v prihodnje spodbujala obojestransko izmenjavo, združevala vire in poskušala s skupnimi močmi še več doseči za varstvo Alp. Na podlagi memoranduma bo lahko omrežje nadalje oblikovalo svojo pomembno vlogo v alpski politiki in ostala dinamična organizacija, katere delovanje presega geografske, jezikovne in kulturne meje. Omrežje občin Povezanost v Alpah bo obletnico svojega delovanja obeležilo na konferenci 23. in 24. junija 2017 v Budoii v Italiji.

Dogodek bo obenem tudi priložnost, da se udeleženci ozrejo po poti, ki so jo prehodili v zadnjih dveh desetletjih izmenjave in prizadevanj za Alpe.

Drug cilj je odpiranje novih oblik sodelovanja in tematskih področij. To že dokazuje novi projekt PlurAlps s področja migracij in pluralizma na območju Alp. Praksa kaže, da poteka  priseljevanje na alpsko območje in prek njega po različnih poteh: pripadnik mlajše generacije se je iz mesta odselil, da bi doživel spokojnosti Alp, sezonska delavka je dobila delo v gorski restavraciji, Alpe so postale nova domovina tudi za družino, ki je iz domovine zbežala pred vojno in nasiljem. V okviru projekta PlurAlps iščeta Omrežje občin Povezanost v Alpah in CIPRA International skupaj z drugimi projektnimi partnerji poti in rešitve, kako naj občine obvladajo s tem povezane izzive in jih izkoristijo kot priložnosti. Izvajanje projekta sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru Interregovega programa Območje Alp.
 

Za vprašanja vem je vam na voljo:
Katharina Gasteiger, Feldwieser Strasse 27, 83236 Übersee am Chiemsee, Nemčija
i[email protected], +49 8642 6531
 
Maya Mathias, Sodelavka za odnose z javnostmi CIPRE International
+423 237 53 03, [email protected]
Dateien
Type Title
Sporočilo za medije 10.05.2017 Sporočilo za medije 10.05.2017