Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Sporočila za medije

Riedberger Horn – vzorčen primer za prihodnost?

28.07.2016
Kot je odločila bavarska vlada, bo o prihodnji usodi primera Riedberger Horn, s tem pa tudi Bavarskega alpskega načrta odločalo 1300 prebivalcev občin, ki ležita ob vznožju gore. Kot je razvidno iz zemljevida, ki ga je CIPRA pripravila v okviru projekta alpMonitor, tak razvojni trend sploh ni osamljen primer.
Image caption:
Riedberger Horn (c) LBV

Pred nekaj dnevi je bavarska deželna vlada sklenila, da bo o usodi Alpskega načrta, ki se je izkazal za učinkovit instrument varstva Alp na Bavarskem, odločilo 1300 prebivalcev z javnim posvetovanjem. Zanimivo je, da bi zaradi načrtovane širitve smučišča na Riedberger Hornu, kar je predmet posvetovanja, marsikdo od njih imel neposredno ali posredno korist. Stefan Witty, direktor CIPRE Nemčija, je povsem jasen: »Vsa pravna vprašanja v tej zadevi so razjasnjena in odločno nasprotujejo gradnji t. i. smučarske gugalnice in nove proge.«

Konkurenčna tekma v zimskem športu

Širitev obstoječega smučišča je predvidena sredi območja, kjer Alpski načrt tovrstnih posegov ne dovoljuje. Rezultat pravno spornega javnega posvetovanja v vpletenih občinah bo iz zadeve Riedberger Horn ustvaril precedenčni primer. »S tem pa za brezmejno konkurenčno tekmo, ki jo med seboj bijejo bavarska smučišča, ne bi bilo več prav nobenih ovir,« je zaskrbljen Witty. Andreas Pichler, ki bo nasledil položaj direktorja CIPRE International, ob tem opozarja: »Zaskrbljujoče je, ko se začne neposredna demokracija izkoriščati na račun varstva Alp.«

Številna zavarovana območja so ogrožena

Riedberger Horn ni osamljen primer. Status zavarovanih območij postavljajo pod vprašaj povsod po Alpah, priča smo njihovi drobitvi in slabitvi varstvenega režima, ki jim je bil določen. CIPRA je v okviru projekta alpMonitor tovrstne spremembe na območju Alp popisala in jih prikazala na posebnem zemljevidu (op.: zemljevid ni popoln). Zabeleženi so tudi – sicer maloštevilni, pa vendar – uspešni primeri. V središču ostajajo glasovi lokalnih prebivalcev, ki pripovedujejo o teh spremembah in svojem odnosu do narave.  

Ljudje potrebujemo naravo

Vedno pogosteje je tudi slišati zahteve predstavnikov gospodarstva in politike, češ da morajo svoj prispevek k regionalnemu gospodarstvu zagotoviti tudi zavarovana območja. Tak razvoj skriva v sebi priložnosti in tveganja: po eni strani se povečuje njihovo sprejetje v javnosti, prav tako pa se spodbuja tudi komercializacija. »Zavarovana območja niso sama sebi cilj, temveč prinašajo dodano vrednost za človeka in naravo,« poudarja Martha Dunbar, vodja projekta Biotska raznovrstnost in pokrajina pri CIPRI International.

Kontaktna oseba:

Barbara Wülser, odgovorna za komunikacijo, CIPRA International, [email protected]; tel.: +423 237 53 11

Stefan Witty, direktor CIPRE Nemčija, [email protected], tel.: +49 8143 27 15 011Na sledi spremembam

S projektom alpMonitor želi CIPRA opozoriti tako na spremembe v Alpah kot na priložnosti in izzive, ki iz sprememb izhajajo. Najpomembnejši cilj pri tem je ohraniti kakovost življenja v Alpah in tudi prihodnjim generacijam omogočiti, da bodo živele kakovostno. K temu sodita tudi neporušeno naravno ravnovesje in neokrnjena pokrajina. Na področju delovanja Narava in človek bo CIPRA izhajala iz vprašanja, kako izostriti dojemanje javnosti o pomenu naravnega okolja, da bodo ljudje prevzeli odgovornost za lastno eksistenčno osnovo.

Velike pozornosti sta bila deležna tudi odprto pismo, ki ga je CIPRA predložila aprila letos v nemškem Murnauu na konferenci alpskih držav o urejanju prostora, in poziv CIPRE Avstrija, CIPRE Južna Tirolska in CIPRE Nemčija k zaustavitvi pospešenega širjenja smučišč.

http://alpmonitor.cipra.org, www.cipra.org/de/news/internationaler-stopp-fuer-flaechenhafte-erweiterung-von-skigebieten-gefordert (de)

 

shranjeno pod: alpMonitor