Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Sporočila za medije

Pregled kakovosti zraka v Sloveniji z vidika prometnega onesnaževanja v obdobju 2003–2013

27.08.2015
ker ima promet velik vpliv tudi na kakovost zraka, pri nekaterih onesnaževalih ima celo poglavitno vlogo, smo opravili pregled stanja kakovosti ozračja v Sloveniji v obdobju 2003–2013 z vidika prometnega obremenjevanja. To pomeni, da smo se osredotočili na onesnaževala, ki jih povzroča promet. Podrobnejše poročilo je na voljo na spletni strani CIPRE Slovenija (http://www.cipra.org/sl/cipra/slovenija) v tem sporočilu za javnost pa povzemamo le glavne ugotovitve glede onesnaženosti z delci PM10 in PM2,5, ozonom (O3), dušikovimi oksidi (NOx) ter benzenom.