Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Sporočila za medije

Povezani za Alpe

02.05.2017
CIPRA je manjša organizacija s široko razvejano mrežo, ki združuje ljudi iz različnih alpskih držav pri njihovih skupnih prizadevanjih za trajnostni razvoj v Alpah. Temu sodelovanju je posvečeno poročilo o delu CIPRE International v letu 2016.
Image caption:
(c) Jenni Kuck

Letno poročilo pripoveduje o srečanjih in sklepanju novih poznanstev. Tako sta se na Alpskem tednu 2016 spoznala Sandrine Percheval iz Francije in Cassiano Luminati iz Švice, oba aktivna v okviru CIPRE. Njuno srečanje je bila priložnost, da spregovorita o svojih prizadevanjih za Alpe, in obenem vir za nove ideje in pobude. To velja tudi za številne druge posameznike in organizacije – spremembe lahko namreč dosežemo le s skupnimi močmi.

Sodelovanje v Alpah

Zaradi globalnega političnega ozračja, ki spodbuja zapiranje pred zunanjim svetom, je danes za CIPRO še pomembneje, da trdno stoji za vrednotami, kot so solidarnost, sodelovanje, varstvo okolja in pravičnost. Andreas Pichler, direktor CIPRE International, ob tem poudarja, kako pomembno je nadaljevati v tej smeri: „Strategija za Alpsko makroregijo (Eusalp) je za CIPRO pomembno področje, saj so prav tam opredeljene usmeritve za pomembne razvojne tokove. Na Alpski konferenci, ki je lani oktobra potekala v Grassauu v Nemčiji, se je pokazalo, da so številne dejavnosti CIPRE obrodile sadove: tako so bile upoštevane pomembne zahteve v dveh ministrskih izjavah, zaključena sta dva postopka pred Odborom za preverjanje uresničevanja Alpske konvencije, v katerih je intenzivno sodelovala tudi CIPRA, omeniti pa je treba še več javnih pobud, pri katerih so bile v ospredju interesi trajnostnega razvoja v Alpah.

Projekti povezujejo ideje

S projektnim delom je CIPRA poglobila svoje sodelovanje z drugimi organizacijami in uresničila cilje trajnostnega razvoja. V okviru projekta I-LivAlps je organizirala delavnice, na katerih so mladi skupaj s strokovnjaki in nacionalnimi predstavniki razpravljali o temah, ki so pomembne za alpski prostor, npr. o problematiki zimskega turizma, in skupaj snovali rešitve. Barbara Wülser, ki je pri CIPRI International namestnica direktorja, tak način izmenjave ocenjuje kot zelo pozitiven: „Vključevanje mladih generacij v proces soodločanja odpira CIPRI nove perspektive in poti.“ V letu 2016 je bilo pomembno področje delovanja tudi prostorsko načrtovanje. CIPRA International je že v reviji Alpe na odru in v interaktivnem projektu alpMonitor nazorno pokazala, kako lahko prostorsko načrtovanje prispeva h kakovosti življenja na območju Alp, poleg tega pa je z odprtim pismom, namenjenim konferenci Alpske konvencije o prostorskem načrtovanju, poskrbela, da je ta občutljiva tema pritegnila pozornost politike.

Letno poročilo lahko v natisnjeni ali elektronski obliki (v pdf) naročite pri CIPRI International na tel. +423 237 53 53, e-naslovu ali na spletu www.cipra.org/letno-porocilo

 

Za vprašanja vam je na voljo:
Barbara Wülser, Namestnica direktorja CIPRE International
+423 237 53 11,
Maya Mathias, Sodelavka za odnose z javnostmi CIPRE International
+423 237 53 03,

Dateien
Type Title
Sporočilo za medije, 3.5.2017 Sporočilo za medije, 3.5.2017
shranjeno pod: Akteure / Netzwerke, CIPRA