Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Sporočila za medije

O zapuščenih domovih, jelenih in ljudeh

04.08.2016
Kako priseljevanje in odseljevanje prebivalstva, urejanje prostora ali podnebne spremembe vplivajo na kakovost življenja? Odgovore na to in številna druga vprašanja bo slišati na Alpskem tednu, ki bo od 11. do 15. oktobra 2016 v nemškem kraju Grassau. Osrednja tema Alpskega tedna bo raznolikost v odnosih med Alpami in ljudmi, ki v njih živijo, delajo ali preživljajo prosti čas. Dogodek prirejajo ključne alpske organizacije, med njimi tudi Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA).
Image caption:
(c) Heinz Heiss

Kdor živi v odročnejših predelih alpske regije, se pogosto sooča s težavami: otroke mora voziti v šolo z avtomobilom, lokalna trgovina z živili je odprta le dopoldne, najbližji zdravnik je oddaljen 30 kilometrov.

Marsikdo ta območja zapusti. Posledice odseljevanja se kažejo v opuščanju kmetijske rabe zemljišč, zaraščanju pašnikov, propadanju naselbin. Nekateri tak razvojni trend obžalujejo, drugi so veseli, da bo narava spet imela več prostora zase. Naravni prostori so v gosto poseljenih ali turističnih regijah vedno bolj izpostavljeni pritiskom. Tudi status zavarovanih delov narave ni več zajamčen in ponekod celo razmišljajo, da bi ga omilili ali odpravili.

Prostor ni neskončen

Prostorsko planiranje pozna nekaj instrumentov, s katerimi je mogoče tovrstne trende spremljati in nanje vplivati. Obstajajo pa tudi nasprotovanja, predsodki in strahovi, povezani z nedostopnimi ali slabo dostopnimi območji. Ohranjanje teh območij bo CIPRA poglobljeno obravnavala na delavnici Rukajoči jeleni, žuboreči potoki v okviru Alpskega tedna, ki bo potekal od 11. do 15. oktobra v Grassauu v Nemčiji. Predavatelja bosta ob tej priložnosti predstavila svoje izkušnje in skupaj z udeleženci delavnice razpravljala o različnih predlogih rešitev za ta problem. Predstavljena pa bo tudi zadnja številka revije Alpe na odru – Prostor ni neskončen.

CIPRA bo sodelovala tudi na delavnici Mi smo podnebje!, kjer bo, izhajajoč iz rezultatov projektov Youth Alpine Express in 100max, pozvala k razmisleku o načinih življenja in podnebju prijaznem ravnanju ter se zavzela za okrepitev aktivne udeležbe mladih in državljanov v odločevalskih procesih.

Oblikujemo prihodnost

Številne druge delavnice, okrogle mize in tržnica, na katerih bodo sodelovali različni alpski akterji, bodo odlična priložnost za skupno razpravo in oblikovanje rešitev za aktualne izzive v Alpah.

Izhodišče pri tem je ugotovitev, da čakajo prebivalce Alp v prihodnje veliki izzivi, s katerimi se bodo morali aktivno soočiti.

Namen Alpskega tedna je izmenjava izkušenj iz alpskega življenja, da bi tako poiskali nove rešitve za prihodnost, ki so specifične za Alpe in s katerimi bi Alpe lahko ohranile svojo socialno, kulturno in naravno dediščino. Da bi pokazal raznolikost pristopov in razpravljal o trajnostnih razvojnih rešitvah, bo Alpski teden 2016 spodbujal obsežen in raznolik dialog. 

Demografija, kultura, kakovost življenja

V središču pozornosti bodo tri področja: demografija, kultura in kakovost življenja. Med mednarodnimi predavatelji, ki bodo vključeni v razpravo o teh temah, so sociolog Harald Welzer, znanstvenik kulturnih ved in evropski etnolog Bernhard Tschofen ter prostorski planerki Sandrine Percheval in Anne Lassmann.

Srečanje prijateljev Alp

Alpski teden je mednarodna prireditev, namenjena spoznavanju novih in perspektivnih možnosti za uresničevanje trajnostnega razvoja v Alpah. Vsako četrto leto jo organizirajo ključne organizacije, ki si prizadevajo za regionalni in trajnostni razvoj v celotni alpski regiji. Letošnji Alpski teden bo potekal v organizaciji nemškega predsedstva Alpske konvencije.

Prijava in rezervacije prenočišča: www.alpweek.org.

Organizatorji:

CIPRA International, Omrežje občin Povezanost v Alpah, Alpska konvencija, Interreg program Območje Alp, Društvo Alpsko mesto leta, Club Arc Alpin, ISCAR Alpine Research, Ökomodell Achental

Finančna podpora:

Nemško zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave, gradnjo in jedrsko varnost (BMUB), Bavarsko državno ministrstvo za okolje in varstvo potrošnikov (StMUV).

Kontaktna oseba: CIPRA International, +423 237 53 53; [email protected]

shranjeno pod: alpweek, Družba, kultura