Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Sporočila za medije

Narava – vezivo alpske družbe

10.12.2015
Trajnostni razvoj se ne osredotoča le na varstvo narave. Kot vodilna ideja, ki vpliva na vsa področja življenja, bi morala biti ta tema prisotna ob vsakem obedu, v vsaki delavnici, vsakem šolskem razredu in vsakem parlamentu. S projektom alpMonitor postavlja CIPRA sodelovanje družbe v središče pozornosti. Priložnost za to je mednarodni dan gora.
Image caption:

Dolgo je bilo okoljevarstvo v domeni naravoslovja in šele od konferenci OZN leta 1992 v Riu povezujemo trajnostni razvoj z okoljskimi in razvojnimi temami. Tak pristop je, vsaj v retoričnem pogledu, našel pot na politični oder. Obstajajo naravoslovne in tehnične podlage, a predstave in koncepti, povezani s trajnostnim razvojem, se le počasi prebijajo v mišljenje ljudi. Če želimo, da trajnostni razvoj ne bo le družbeni in politični cilj, ampak se bodo njegova načela tudi uresničevala, moramo pri tem sodelovati vsi. To se bo zgodilo le v primeru, če bo pobuda izhajala iz osrčja družbe. Z novim projektom alpMonitor bo tako Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA), ki ima svoje korenine v varstvu okolja, opazovala, dokumentirala in javnost opozarjala na nepravilnosti in rešitve, s tem pa krepila prispevek družbe k uresničevanju trajnostnega razvoja.

Sreča je subjektivna in univerzalna

11. december, mednarodni dan gora, je priložnost, da javnost opozorimo na položaj gorskih regij. A ne gre le za vprašanje »gorskih regij«, gre tudi za ljudi, ki v teh regijah živijo in delajo. Sreča, zadovoljstvo, dobro počutje – zagotovo želja nas vseh. A kaj ti pojmi sploh pomenijo? Predstava o tem, kaj je kakovostno življenje, je pogosto odvisna od vrednot in potreb posameznika. Seveda moramo najprej poskrbeti, da so zadovoljene naše osnovne življenjske potrebe. Te so univerzalne, vključujejo pa zlasti potrebo po neokrnjenem okolju, prehrani, zdravju, družabnih stikih, pravici do soodločanja, možnosti zaposlitve in izobrazbe.

Izkustvo življenja v Alpah združuje ljudi

S svojo bogato naravno in kulturno dediščino zagotavljajo Alpe edinstveno kakovost življenja. To so ugotovili tudi ljudje zunaj alpskega območja, zato si Alpe pogosto izberejo za kraj novega prebivališča ali pa jih obiskujejo kot turisti. Tako se srečujejo zelo različni koncepti življenja: domačini, povratniki, priseljenci, predstavniki različnih generacij z začasnim prebivališčem v Alpah. Naj bo odnos ljudi do Alp še tako različen, vse združuje kolektivni občutek za življenje v Alpah. To je vezivo, ki povezuje sicer vedno bolj raznoliko in razdrobljeno družbo – če se ta zaveda končnosti in krhkosti naravnih virov v Alpah.

Tematski nabor za Alpe

Z mislijo na zastavljeni cilj, tj. ohraniti kakovostno življenje v Alpah in ga omogočiti tudi prihodnjim generacijam, CIPRA začenja svoj novi projekt alpMonitor, v okviru katerega je v sodelovanju s strokovnjaki določila tematski nabor petih področij (gl. www.cipra.org/sl/alpmonitor). Pri izvajanju projekta bo upoštevala načelo zadostnosti, solidarnost kot vodilni element ter zahtevala udeležbo javnosti v postopkih sprejemanja odločitev.  

V naslednjih mesecih se bo CIPRA lotila prvega tematskega polja 'narava in človek' in pri tem izhajala iz naslednjih vprašanj: kako oblikujemo odnos med naravo in človekom, katere spremembe prinašajo podnebne in demografske spremembe, kako lahko o teh izzivih izostrimo dojemanje javnosti, da bodo ljudje prevzeli odgovornost za svojo eksistenčno osnovo? Nadaljevanje v e-novicah alpMedia, ki jih lahko naročite na www.cipra.org/sl/alpmedia.

Za vprašanja so vam na voljo:

Claire Simon, direktorica, +423 237 53 53, [email protected]
Barbara Wülser, predstavnica za odnose z javnostmi, +423 237 53 11, [email protected]