Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Sporočila za medije

Nagrada za inovativne projekte migracij

© Fotolia lassedesignen

«Alpine Pluralism Award 2018» ceni inovacije in projekte, ki spodbujajo integracijo in socialno raznolikost v alpskem prostoru. Primeri dobrih praks se lahko predložijo do 18. decembra.

Alpski prostor se sooča z izzivi starajočega se prebivalstva in novih modelov priseljevanja. To prinaša tudi priložnosti za socialne inovacije s kreativnim in odprtim pristopom do raznolikosti in zavestnega sledenja h pluralizmu. Predvsem podeželska in gorska območja potrebujejo nove pristope k sprejemni kulturi.
Mednarodna nagrada »Alpine Pluralism Award 2018« želi izpostaviti in narediti vidne nedavno pričete in potekajoče primere dobrih praks na območju Alp, namenjene ozaveščanju javnosti in s tem navdihniti še druge deležnike in akterje k uresničevanju dobrih praks v lokalnem okolju.

KRITERIJI

Sodelujejo lahko primeri dobrih praks iz štirih katergorij: prilagajanje družbenim spremembam skozi migracijo; vključevanje priseljencev in priseljenk na trg dela in spodbujanje podjetništva med priseljensko populacijo; koriščenje znanj in veščin priseljencev in priseljenk za zagotavljanje pozitivnih učinkov na področjih izboljšanja rabe zemljišč, varstva narave in regionalnega razvoja; lajšanje prehoda priseljencev in priseljenk iz izobraževanja v zaposlitev.

KREPITEV SPREJEMNE KULTURE

Ustanoviteljici mednarodne nagrade »Alpine Pluralism Award 2018« sta neprofitna organizacija CIPRA Lab v okviru projekta PlurAlps ter Akcijska skupina 3, ki deluje v okviru Strategije EU za Alpsko makroregijo (EUSALP Action Group 3). Sodelujejo lahko: posamezniki, podjetja, društva, združenja, javne ustanove, nevladne organizacije in druge
organizacije z območja alpskega prostora, ki izvajajo ukrepe za spodbujane kulture dobrodošlice ter vključevanje priseljencev in priseljenk v družbo in na trg dela. Natečajne prispevke bo preučila in ocenila mednarodna žirija, sestavljena iz sodelavcev oziroma sodelavk pri projektu PlurAlps, članov oziroma članic Akcijske skupine EUSALP 3 in drugih strokovnjakov in strokovnjakinj na predmetnem področju.

Najboljši oddani prispevki bodo prejeli denarno nagrado. Poleg tega so zmagovalci povabljeni na konferenco PlurAlps v Turinu ter bodo predstavljeni na PlurAlps spletni strani.

www.cipra.org/en/alpine-pluralism-award


Za vprašanja vam je na voljo:

Elisa Agosti, CIPRA International, , +423 237 5353

Arhiv

Sporočila za medije iz leta 2009 in prej najdete v arhivu.