Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Sporočila za medije

Nagrada za inovativne projekte migracij

22.09.2017
«Alpine Pluralism Award 2018» ceni inovacije in projekte, ki spodbujajo integracijo in socialno raznolikost v alpskem prostoru. Primeri dobrih praks se lahko predložijo do 18. decembra.
Image caption:
© Fotolia lassedesignen

Alpski prostor se sooča z izzivi starajočega se prebivalstva in novih modelov priseljevanja. To prinaša tudi priložnosti za socialne inovacije s kreativnim in odprtim pristopom do raznolikosti in zavestnega sledenja h pluralizmu. Predvsem podeželska in gorska območja potrebujejo nove pristope k sprejemni kulturi.
Mednarodna nagrada »Alpine Pluralism Award 2018« želi izpostaviti in narediti vidne nedavno pričete in potekajoče primere dobrih praks na območju Alp, namenjene ozaveščanju javnosti in s tem navdihniti še druge deležnike in akterje k uresničevanju dobrih praks v lokalnem okolju.

KRITERIJI

Sodelujejo lahko primeri dobrih praks iz štirih katergorij: prilagajanje družbenim spremembam skozi migracijo; vključevanje priseljencev in priseljenk na trg dela in spodbujanje podjetništva med priseljensko populacijo; koriščenje znanj in veščin priseljencev in priseljenk za zagotavljanje pozitivnih učinkov na področjih izboljšanja rabe zemljišč, varstva narave in regionalnega razvoja; lajšanje prehoda priseljencev in priseljenk iz izobraževanja v zaposlitev.

KREPITEV SPREJEMNE KULTURE

Ustanoviteljici mednarodne nagrade »Alpine Pluralism Award 2018« sta neprofitna organizacija CIPRA Lab v okviru projekta PlurAlps ter Akcijska skupina 3, ki deluje v okviru Strategije EU za Alpsko makroregijo (EUSALP Action Group 3). Sodelujejo lahko: posamezniki, podjetja, društva, združenja, javne ustanove, nevladne organizacije in druge
organizacije z območja alpskega prostora, ki izvajajo ukrepe za spodbujane kulture dobrodošlice ter vključevanje priseljencev in priseljenk v družbo in na trg dela. Natečajne prispevke bo preučila in ocenila mednarodna žirija, sestavljena iz sodelavcev oziroma sodelavk pri projektu PlurAlps, članov oziroma članic Akcijske skupine EUSALP 3 in drugih strokovnjakov in strokovnjakinj na predmetnem področju.

Najboljši oddani prispevki bodo prejeli denarno nagrado. Poleg tega so zmagovalci povabljeni na konferenco PlurAlps v Turinu ter bodo predstavljeni na PlurAlps spletni strani.

www.cipra.org/en/alpine-pluralism-award


Za vprašanja vam je na voljo:

Elisa Agosti, CIPRA International, , +423 237 5353