Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Sporočila za medije

Mladi prevzemajo odgovornost za okolje

26.03.2015
Narava daje človeku življensko potrebno dobrine – varstvo pred poplavami, prostor za rekreacijo, kmetijske pridelke. Kako si zagotoviti te storitve? S temi vprašanji so se ukvarjali udeleženci in udeleženke mladinskega parlamenta Alpske konvencije v Kamniku. Partnerji projekta recharge.green, ki poteka v okviru programa Območje Alp, so jim nudili strokovno pomoč.
Image caption:
(c) Tabea Tandler

Storitve, ki nam jih nudi okolje, težko ovrednotimo z denarjem. Ne moremo jih sploh izmeriti. Prav zato je potrebno pri odločitvah na področju prostorskega načrtovanja in zakonodaje  upoštevati tako imenovane ekosistemske storitve. Za to pa sta potrebna znanje in zavest. Cilj mednarodnega projekt arecharge.green je iskanje ravnotežja med varstvom narave in pridobivanjem obnovljivih virov energije. Kako visoko cenijo mladi naravno okolje v Alpah? Prvo oceno nam je dal Mladinski parlament Alpske konvencije YPAC, ki se je odvijal pretekli teden od 16. do 20. marca 2015 v Kamniku.

Mladi med 16. in 19. letom iz vseh alpskih držav so razpravljali o možnostih za zagotavljanje ekosistemskih storitev. Rezultat razprave je resolucija z desetimi zahtevami, ki se nanašajo na področje tal, hrane in odpadkov, gozda kot vira obnovljive energije ter rekreacije in kulturne dediščine (www.ypac.eu/resolutions). Slovenski partnerji v projektu recharge.green so s svojim znanjem nudili udeležencem razprave strokovno pomoč. V zaključku so mladi s pogovorom s predstavniki politike in Alpske konvencije preverili uresničljivost svojih zahtev. Za komuniciranje z javnostmi in podporo pri dialogu med mladimi in predstavniki politike gre zahvala CIPRI.

Mladi kot vzor prebivalcem Alp

Sodeč po živahni razpravi v odborih in na plenarni razpravi je bil moto projekta recharge.green pri mladih dobro sprejet. Še več: predstavljene zamisli in zavedanje o pomenu uravnoteženega upravljanja narave za dobro počutje človeka presegajo politične okvire Mladinskega parlamenta.  Predlagane rešitve posegajo na številnih področja vsakodnevnega živjenja ter izražajo visoko stopnjo zavedanja odgovornosti za prihodnost, ki bi lahko bila zgled mnogim odraslim. Gian Maria Tessarolo, udeleženec iz Bassano di Grappa v Italiji, je izpostavil: «Gozd bi morali ohraniti kot del našega življenskega prostora, saj smo prebivalci Alp».

Zavedati se vrednosti narave

Osrednja zahteva mladih je bila, da je potrebno nameniti več pozornosti osveščenosti. Ljudje v Alpah se morajo bolj zavedati pomena naravnega okolja in „kulturne dediščine“, ki jo naravno okolje predstavlja. V tem so so si mladi politiki enotni s poklicnimi politiki. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora, je v pozdravnem nagovoru v slovenskem parlametu, kjer je potekala plenarna razprava, poudaril naslednje : «Potrebujemo predvsem preskok v miselnosti, daohranjanje narave ni potrebno zgolj zaradi varovanja rastlinskih in živalskih vrst, temveč bi moral biti to odraz naše lastne volje».Poudaril je potrebo po ukrepanju na področju varstva narave še posebej v času klimatskih sprememb.

Kako bodo sporočila mladih razumeli strokovnjaki bodo udeleženci Mladinskega parlamenta izvedeli mec  20. in 21. majem 2015, ko bodo imeli priložnost predstaviti svoja stališča na dogodku zaključne konferenceprojekta recharge.green v Sonhofnu v Nemčiji.

 

To sporočilo za javnost in slike za tisk so dostopni na  www.recharge-green.eu/sl/informacijsko-sredisce/za-medije in www.ypac.eu/press.

Vprašanja lahko naslovite na:

Nicoletta Piersantelli, vodja projekta Mladi, CIPRA International, Tel. +423 237 53 10; [email protected]

Aurelia Ullrich-Schneider, vodja projekta biodiverziteta in krajina, CIPRA International
+423 237 53 08; [email protected]

Mednarodni Mladinski parlament s široko podporo

Mladinski parlament  Alpske konvencije, Youth Parliament to the Alpine Convention (YPAC), poteka od leta 2006 vsakič v drugi državi. V letu 2015 je bila organizatorica parlamenta Gimanizija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik ob pomoči mednarodne komisije za zaščito Alp CIPRA kot uradne partnerice dogodka. Za strokovne vsebine so bili pristojni partnerji mednarodnega projekta recharge.green, ki ga sofinacira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Območje Alp. YPAC 2015 so omogočili tudi Stalni sekretariat Alpske konvencije, slovensko Ministrstvo za okolje in prostor in občina Kamnik. www.ypac.eu (en)

Dateien
Type Title
Sporočilo za javnost YPAC 2015 Sporočilo za javnost YPAC 2015