Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Sporočila za medije

Mladi glasovi – nove perspektive za Alpe

18.03.2014
Kakšna je situacija glede sodelovanja mladih v procesih odločanja na območju Alp? Kje na omenjenem področju obstajajo vrzeli, ki bi jih bilo treba zapolniti? CIPRA v posebnem poročilu razkriva stanje v državah alpskega loka in opozarja na potrebne ukrepe. Mednarodna komisija za varstvo Alp – CIPRA je storila pomemben korak in ustanovila Mladinski svet.
Image caption:
Veliko mladih, ki živijo na območju Alp, je osveščenih in željnih priložnosti za sooblikovanje svoje prihodnosti. © Heinz Heiss / Zeitenspiegel.

„Za razumevanje potreb prebivalk in prebivalcev Alp je treba upoštevati tudi poglede mladih,“ odločno poudarja 24-letna Sara Cattani in namiguje na prizadevanja CIPRE na področju aktivnega vključevanja mladih v procese odločanja. Claire Simon, direktorica CIPRE International, dodaja: „Trajnostni razvoj temelji na vodilu, da naj bodo prihodnjim rodovom na voljo enake možnosti kot nam.“ Da bo to vodilo tudi uresničljivo, mora biti mladim pripoznana enakopravna vloga v procesih odločanja.
Kakšna pa je torej dejanska situacija glede sodelovanja mladih v procesih odločanja na območju Alp? Kakšne so značilnosti zakonske ureditve omenjenega področja v posameznih državah? Kje so morebitne vrzeli? Poročilo CIPRE z naslovom „Jugendbeteiligung in den Alpen" (Sodelovanje mladih v procesih odločanja na območju Alp), ki obenem predstavlja tudi prispevek k povezovanju organizacij, dejavnih na področju vključevanja mladih in okoljskega izobraževanja, obelodanja dejansko stanje.

Občine nosijo veliko odgovornost

Spoznanje: številni od približno treh milijonov mladih na območju Alp želijo aktivno sodelovati pri oblikovanju skupnega življenjskega prostora. Vedo, kaj potrebujejo za to, krasi pa jih tudi velika mera prizadevnosti. Ta potencial je treba izkoristiti. CIPRA zahteva: Občine morajo ustvariti takšne strukture za vključevanje in sodelovanje mladih v procesih odločanja, ki jim bodo, tako kot njihove družine, v podporo ob oblikovanju lastne osebnosti. Tovrstne strukture naj bi vključevale tako ponudbe za mlade, kakor tudi za mlajše odrasle, in sicer ne zgolj na lokalni, ampak tudi na mednarodni ravni.
Temelječ na tej pobudi je CIPRA ustanovila svoj Mladinski svet. Sedem mladih iz alpskih držav z različnimi odbori CIPRE sodeluje pri iskanju odgovorov na strateška vprašanja.
Ena od omenjenih mladih je Italijanka Sara Cattani iz Torina. Ob misli na svoj jutri in skrbi za prihodnost njenega neposrednega okolja v dialogu s predsedstvom, delegati, nacionalnimi predstavništvi, sekretariatom CIPRE International ter z drugimi mladimi soustvarja perspektive za prihodnost življenja v Alpah. Andrea Müller, 24-letnica iz Schüpfheima v Švici, odločno pove: „Temi narava in Alpe sta mi še posebej pri srcu. “ Poudarja tudi, da ji članstvo v Mladinskemu svetu CIPRE omogoča, da lahko prispeva k ravnovesju med alpsko naravo in alpskim človekom.

Mladi se pripravljajo

Člani Mladinskega sveta se spoprijemajo s temami, ki z njihovega vidika zahtevajo največ pozornosti. Najprej so se posvetili mobilnosti. Tesno sodelujejo s sedmimi nacionalnimi predstavništvi CIPRE z območja Alp in z drugimi zainteresiranimi sovrstniki. Člani Mladinskega sveta skrbno dokumentirajo sklepe in zaključke projekta „Youth Alpine Dialogue" (Alpski dialog med mladimi) in sicer v obliki videoposnetkov pogovorov s somišljeniki, predstavnicami in predstavniki civilne družbe in politiki.
Izvedba projekta „Youth Alpine DIalogue" (Alpski dialog med mladimi) in izdelava poročila „Jugendbeteiligung in den Alpen" (Sodelovanje mladih v procesih odločanja na območju Alp) sta sofinancirani s strani programa Evropske unije „Mladi v akciji".

Brošura z naslovom „Youth Participation in the Alps“ [Participacija mladih v Alpah], objavljena v angleškem jeziku, je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.cipra.org/en/publications/youth-participation-in-the-alps/


Za vprašanja so vam na voljo:
Nicoletta Piersantelli, vodja projekta „Mladi v Alpah", CIPRA International, +423 237 53 10; eMail
Katharina Conradin, članica predsedstva CIPRE International / CIPRA Schweiz, +41 31 372 20 00 ali +41 79 660 38 66; eMail


Za Mladinski svet:
Isabella Hilber (A), predstavnica za stike z mediji, +43 67 644 360 37; eMail
Cathérine Frick (LI), +41 79 419 89 05; eMail

 

shranjeno pod: Mladi