Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Sporočila za medije

Ključ do lokalnega razvoja

05.11.2019
V okviru projekta PlurAlps se je za spodbujanje pluralizma kot razvojne prednosti alpskega območja zavzelo deset organizacij, ki so na konferenci ob zaključku omenjenega projekta v Bolzanu/I predstavile svoje rezultate in spoznanja, med drugim zbirko inovativnih orodij za integracijo in politična priporočila.
Image caption:
Udeleženci konference ob zaključku projekta PlurAlps so v Bolzanu razpravljali o problematiki pluralizma na območju Alp.

»Zgodovina človeštva je zgodovina migracij.« S temi besedami je Roland Psenner, predsednik Eurac Research, konec oktobra v Bolzanu/I odprl konferenco ob zaključku projekta PlurAlps, na kateri so navzoči predstavniki politike in družbenega življenja spregovorili predvsem o priložnostih, ki jih lahko migracije prinesejo Alpam, in o načinih uspešnejšega vključevanja priseljencev v vsakokratno lokalno okolje. Projektni partnerji so poleg tega predstavili še rezultate in spoznanja, ki so jih pridobili pri triletnem izvajanju Interregovega projekta.

Prihod v Alpe

Kako lahko k uspešnemu procesu vključevanja priseljencev v lokalno okolje pripomorejo lokalna skupnost, podjetja in civilna družba, je  prikazalo deset pilotnih regij v Alpah: v Bregenzerwaldu/A so tako jezikovni tečaji in informacije priseljencev olajšali dostop do trga delovne sile, v dolini Valle Stura/I so se begunci naučili, kako gospodariti na gorski kmetiji, na Jesenicah/SI pa so kulturni mediatorji ponudili pomoč pri vprašanjih, povezanih z jezikom, prijavo prebivanja pri oblasteh in zdravstvenim stanjem. Izkušnje iz pilotnih regij so partnerji zbrali in objavili v t. i. izbirki inovativnih orodij.

Izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev in priseljencev: Mreža skupnosti »Zavezništvo v Alpah« je razvila spletni instrument za socialno načrtovanje v občinah. Občine lahko s pomočjo vprašalnika o področjih delovanja, kot so udeležba, delo ali mobilnost, ocenijo in izboljšajo svoje delovanje.

Pluralizem je političen

Kako povečati privlačnost obrobnih območij v Alpah? Kaj krepi socialno kohezijo? Kako spodbuditi inovacije? Partnerji projekta PlurAlps so v participativnem procesu in v sodelovanju z odločevalci, zainteresiranimi predstavniki in strokovnjaki za področje migracij pripravili belo knjigo, ki vsebuje priporočila za politiko in družbo, ki segajo od komuniciranja in vključevanja na trg delovne sile pa vse do zasnov in udejanjanja političnih ukrepov. Bela knjiga in druge ugotovitve projekta PlurAlps so na voljo tudi na www.alpine-space.eu/pluralps.

Izvajanje projekta sta sofinancirala Evropski sklad za  regionalni razvoj prek Interregovega programa Območje Alp in nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost.

 

Za vprašanja vam je na voljo:

Elisa Agosti, CIPRA International, +423 237 5353, [email protected]

Dateien
Type Title
Sporočilo za medije, 5.11.2019 Sporočilo za medije, 5.11.2019