Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Sporočila za medije

Izjava o energijski neodvisnosti za Alpe

09.12.2010
Energijske regije so danes vse bolj v trendu. Postati neodvisen od uvoza energije je cilj, ki so si ga zastavile tudi številne alpske regije, pa naj bo to kot odziv na podnebne spremembe ali pa kot posledica zavedanja, da je naravnih virov vedno manj. Zaenkrat omenjenih regij še ni veliko. A CIPRA gre korak naprej in zahteva: Alpe morajo postati energijsko samozadostne!

Podnebna politika ostaja neokretna. Na svetovnem podnebnem vrhu, ki bo potekal konec novembra v mehiškem Cancunu, se bo razpravljalo le o ključnih usmeritvah sporazuma o zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. Namesto da bi države določile zavezujoče cilje, se izmotavajo z izgovori, globalne temperature pa še kar naraščajo. Čakanje je neodgovorno. 
Alpe so območje, ki so ga podnebne spremembe še posebno močno prizadele. Vendar pa Alpe ne ostajajo pasivne: vedno več je regij, ki si prizadevajo doseči energijsko samozadostnost. Kot ugotavlja Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) v svoji vsealpski študiji v okviru projekta cc.alps, obstaja več konceptov, kako stopiti na to pot. Tako je, denimo, parlament avstrijske zvezne dežele Vorarlberg sklenil, da bo regija do leta 2050 postala energijsko samozadostna, podobne načrte pa ima italijanski Bolzano, ki namerava do leta 2030 postati podnebno nevtralno mesto (za nadaljnje primere gl. dodatek).
Bistvo tovrstnih konceptov je v pokrivanju potreb po energiji z regionalnimi obnovljivimi viri energije ter varčevanju z energijo in njeni učinkovitejši rabi. CIPRA je prepričana: kdor stopi na pot, ki vodi v energijsko samozadostno regijo, celovito spremeni podobo in strukture svoje regije – v korist okolja, domačega gospodarstva in družbe. CIPRA zato zahteva: Alpe morajo postati energijsko samozadostne do leta 2050 – z vsem, kar sodi k temu.

Energijsko samozadostni, a ne v škodo narave
Energijsko samozadostne regije načrtujejo svojo prihodnost dolgoročno. Koncepti, iz katerih pri tem izhajajo, so inovativni, obetavni, tudi sorazmerno novi. Večina regij, ki si prizadeva postati energijsko samozadostna, se sklicuje na načelo trajnostnega razvoja v njegovih treh ciljnih dimenzijah: v ekologiji, v ekonomiji ter na socialnem in kulturnem področju. Gospodarski in socialni vidiki se večinoma upoštevajo, medtem ko se ekološki obravnavajo bolj mačehovsko.
Ta problematika postane očitna, ko začne, denimo, pri gradnji infrastrukture za proizvodnjo električne energije prihajati do nasprotja interesov z varstvom narave. Če za to navedemo le dva primera: hidroelektrarne, ki močno obremenjujejo ekološki režim določene reke, ali prekomerna raba lesa, zaradi katere postajajo gozdovi enolični in vrstno siromašni. Regija pa lahko za trajnostno velja le, če upošteva tudi interese varstva narave in pokrajine. CIPRA zato zahteva: energijska samozadostnost ne sme škodljivo vplivati na naravo.

Koncepti naj bodo celoviti
Na poti v energijsko samozadostnost je pomembna celovitost posameznega koncepta. „Ne moremo prisegati le na obnovljive vire energije, temveč se moramo ukvarjati tudi z učinkovitim in varčnim ravnanjem z energijo,“ ugotavlja Andreas Götz, direktor CIPRE International. Osrednjo vlogo pri tem imajo mobilnost, prostorsko načrtovanje in gradbeništvo. Prav tako potrebuje preoblikovanje regij uspešno upravljanje podnebja: interesne skupine in prebivalstvo morajo biti vključeni v procese odločanja in uresničevanja. In kot poudarja Götz, „je koncept trajnostnega razvoja uspešen le, če je splošno sprejet.“

Za vprašanja sta vam na voljo:
Andreas Götz, direktor, CIPRA International
+423 237 53 53, eMail

Verena Cortés, svetovalka za odnose z javnostmi, CIPRA International
+423 237 53 10, eMail

Več informacij o projektu cc.alps: www.cipra.org/cc.alps

Podnebne spremembe: zakaj so Alpe še posebno prizadete: www.cipra.org/sl/cc.alps/podnebne-spremembe-alpe/