Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Sporočila za medije

Alpe na poti k energijski trajnosti

13.06.2011
Alpe morajo do leta 2050 postati neodvisne od uvoza energije. Da je omenjeni cilj smiseln in da ga je možno doseči, dokazujejo številni primeri in študije. Na CIPRINI letni konferenci, ki bo potekala med 15. in 17. septembrom v Bovcu, bomo tematiko energijske samostojnosti še poglobili.

Varčno in učinkovito izkoriščanje razpoložljive energije. Pokrivanje potreb z regionalnimi alternativnimi viri. To so cilji, ki si jih je zastavilo že kar nekaj območij v Alpah. Še več: Alpe bi do leta 2050 lahko postale energijsko samozadostne. Mednarodna komisija za varstvo Alp CIPRA se že vrsto let zavzema za korenite spremembe na poročju proizvajanja energije in njene potrošnje. Na letni konferenci, ki bo med 15. in 17. septembrom v Bovcu, bo CIPRA naredila naslednji pomembni korak na področju obravnavanja tematike energijske trajnosti.

Alpe igrajo v energetski bilanci prav posebno vlogo. Po eni strani nudijo precej obnovljivih virov energije, ko so voda, les in sončno obsevanje. Le-te že marsikje učinkovito uporabljajo. Po drugi strani pa se razpoložljiva energija v Alpah še vedno izkorošča neučinkovito, kar se izraža v visokih izpustih toplogrednih plinov. Vizija energijske samozadostnosti mora biti celovita. To ne pomeni zgolj prehoda na obnovljive vire energije, temveč tudi učinkovito, varčno in inovativno upravljanje z energijo, prostorom ter mobilnostjo. Da se energijska samozadostnost ne bo spremenila v izgovor za betoniranje zadnjih preostalih naravnih vodotokov in postavljanje vetrnic ter solarnih elektrarn v neokrnjenih pokrajinah, potrebujemo celostne koncepte.

Katere so prednosti energijsko neodvisnih regij? Kateri modeli so trajnostni? Kako lahko Alpe kot celota postanejo energijsko neodvisne in podnebno nevralne? Omenjena vprašanja bodo v središču konference v Bovcu. Program si lahko ogledate na www.cipra.org/sl/sk2011. CIPRINO osnovno poročilo „Energijsko samozadostne regije“ www.cipra.org/cc.alps-compacts ponuja kompakten in celosten pregled omenjene teme.

 
Za vprašanja vam je na voljo:
Leon Kebe, CIPRA Slovenija
Tel: +386 31 655 993, E-naslov


Dateien
Type Title
Sporočilo za medije, 14.6.2011 Sporočilo za medije, 14.6.2011