Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Publikacije

Strategija hodljivost in lokalni načrt hodljivosti za Kamnik

17.07.2019
CIPRA Slovenija je z Razvojnim centrom Srcem Slovenije ter občino Kamnik vodila proces izdelave omenjenih dokumentov na območju Kamnika. Med drugim smo ugotovili, da bo hoja kot prometna praksa zaživela, ko bodo obstoječe površine za pešce med seboj povezane, varne, udobne ter oblikovno privlačne za pešce in kolesarje.
Image caption:

Hoja je najbolj naraven in praktičen način premikanja na kratke razdalje. Kljub temu se pri nas okoli 50% poti, krajših od 2 km, in okoli 20% poti, krajših od 1 km, opravimo z avtomobilom. Promet predstavlja najresnejšo grožnjo za podnebne spremembe, saj emisije iz prometa še kar naraščajo. Hoja kot prometna praksa je podcenjena, pešci pa se za hojo odločajo, ko so površine za to vrsto mobilnosti varne, prijetne, direktne in zanimive.

V projektu CityWalk, financiranjem s strani Interreg Podonavje, je 9 mest z različnih držav v regiji po enaki metodologiji oblikovalo strategijo hodljivost, lokalni načrt hodljivosti ter izvajalo pilotne aktivnosti. Kamnik ter Ptuj sta prvi slovenski občini, ki sta v dvoletnem procesu pridobili strateške dokumente na področju hoje kot prometne prakse.

CIPRA Slovenija je z Razvojnim Srcem Slovenije ter občino Kamnik vodila proces izdelave omenjenih dokumentov na območju Kamnika. Med drugim smo ugotovili, da bo hoja kot  prometna praksa zaživela, ko bodo obstoječe površine za pešce med seboj povezane, varne, udobne ter oblikovno privlačne za pešce in kolesarje. Projekt predstavlja dobro prakso na področju vključevanja javnosti in razumevanja ovir s kateri se soočajo pešci, kolesarji, gibalno ovirani ter drugi udeleženci v prometu ter projektiranju prometnih površin, ki so za pešce privlačne. Z zainteresirano javnostjo smo izvedli vrsto delavnic, sprehodov, posvetovanj, intervjujev in anketiranja.

Ključen doprinos projekta za mesto Kamnik sta Strategija hodljivosti ter Lokalni načrt hodljivosti. Strateški dokument predstavlja nadgradnjo Celostnih prometnih strategij in vključuje ukrepe, ki bodo podprli želje prebivalcev za izboljšanje pogojev za hojo in kolesarjenje. Lokalni načrt hodljivosti podrobno analizira prometne površine koridorja Perovo–zdravstveni dom–CIRIUS–Srednje in osnovne šole– knjižnica–Perovo. Območje je bilo izbrano na podlagi sodelovanja z javnostjo, saj so inštitucije ob koridorju izrazile manjko medsebojnega sodelovanja, tudi zaradi neprimernih prometnih površin za hojo. V načrtu so predlagani kratkoročni, enostavnejši ter daljnoročni, kompleksnejši ukrepi za izboljšanje povezanosti Perovega z mestom Kamnik.

Promocija hoje kot prometne prakse je naslavljanja preko pilotnih aktivnosti, kjer smo na obravnavanem koridorju pripravili koncept mestnih pravljic, ki spodbujajo družine in otroke k hoji.

Strategija hodljivost in lokalni načrt hodljivosti za Kamnik

Strategija hodljivost in lokalni načrt hodljivosti za Kamnik
Title
Strategija hodljivosti z lokalnim načrtom hodljivosti za Kamnik