Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Publikacije

Lokalni načrt hodljivosti za Mestno občino Velenje

11.10.2022
Izdelan je Lokalni načrt hodljivosti za Mestno občino Velenje (v nadaljevanju LNH oziroma LNH Velenje). Dokument celovito poroča o delu, ki je potekalo med zimo in poletjem 2022, ko je v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS, potekala priprava načrta. LNH Velenje smo izdelali sodelavci IPoP – Inštituta za politike prostora, Društva za varstvo Alp CIPRA Slovenija v sodelovanju s predstavniki Mestne občine Velenje (v nadaljevanju MOV) in številnimi lokalnimi akterji.
Image caption:

LNH Velenje je tretji in zadnji primer ciljnega načrtovanja hoji prijaznega bivalnega okolja, ki so izdelani v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto. V strukturnem smislu predstavlja preveritev in nadgradnjo procesa priprave LNH in analitičnih orodij iz predhodnih dveh primerov, za Črno na Koroškem in Piran. Vsebinsko pa so lokalne posebnosti v Velenju narekovale prilagoditve. Med drugim so bili prebivalci vključeni v ocenjevanje stanja in prispevali k opredelitvi območja izdelave LNH. MOV se je izkazala za preveliko, da bi lahko v enem zamahu z omejenimi časovnimi in finančnimi možnostmi vodili vključujoč proces priprave za celoten teritorij občine. LNH Velenje je zato izdelan za središče mesta Velenje, ki v radiju 10 minutne peš razdalje od Šolskega centra Velenje, osnovnih šol in glasbene šole zajema praktično vse pomembnejše občinske javne ustanove, osrednji odprt prostor občine in glavno avtobusno in železniško postajo. Ocena stanja in predlogi ukrepov LNH pa se nanašajo tudi na razširjen prostor mestnega središča, ki je bil smiselno obravnavan v analizah. Tak zajem prostora podaja dobro sliko stanja hodljivosti v MOV, hkrati pa zahteva, da se za opredelitev natančnejšega popisa problemov in ukrepov v zaledju mestnega središča in manjših naselij posveti dodatno pozornost. Ugotovitve iz procesa priprave LNH kažejo, da lahko občina najhitreje doseže vidne spremembe v strukturi in dinamiki prometa tudi v zalednih delih občine, če probleme naslovi preko načrtovanja šolskih poti in urejanja pogojev za aktivno hojo v šolo v sodelovanju s šolami in šolarji.

Glavna ugotovitev naloge je, da je v mestu osebni avto vseprisoten v prometu in prostoru, pri čemer pa so za dobro počutje, udobje in varnost pri hoji, bolj kot avtomobili v prometu na cestah, problematična parkirana vozila na številnih parkiriščih. Stanje v prostoru in prometu zato tudi v MO Velenje velja nasloviti s kombinacijo infrastrukturnih, organizacijskih in ozaveščevalnih ukrepov in prometni utrip postopoma spreminjati v smer boljših pogojev za hojo in spodbujanja aktivne mobilnosti, umirjanja hitrosti avtomobilske vožnje ter krčenja parkirnih površin. Skupni cilj vseh ukrepov je ustvariti več bolj varnega, zdravega, kakovostnega in spodbudnega javnega odprtega prostora za hojo, druženje in doživetja. Ugotovitve so hkrati tudi pokazale, da je v občini Velenje podobno kot v občini Piran več kot smiselno postaviti osnove šole v središče prizadevanj lokalne skupnosti za načrtovanje in urejanje hoji in zdravju prijaznega lokalnega okolja. Še enkrat se je potrdilo, da je zagotavljanje možnosti za aktivno hojo otrok v šolo bolj kot od infrastrukturnih rešitev odvisno od organizacije prometa in prometne kulture kar pomeni, da problem podobno kot preusmeritev na aktivno mobilnost zadeva praktično celotno lokalno skupnost.

Sam dokument sestavlja 8 poglavij, ki predstavljajo: proces dela, oris za LNH pomembnih značilnosti občine, izhodišča za opredelitev ožjega območja obravnave, analize o načinu hoje otrok v šolo, o peš razdaljah med šolami in bivališči učencev ter o načinu hoje zaposlenih na delo v šole in podatke o pogojih za hojo pridobljene s pomočjo prebivalcev povezane v nabor ugotovitev, predloge ukrepov in izhodišč za pripravo akcijskega načrta.

Do celotnega dokumenta lahko dostopate prek povezave