Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Publikacije

Voda in upravljanje z vodnimi viri v Alpah - 2. poročilo o stanju okolja v Alpah (Povzetek)

Leto izida2009
Izdal(a)Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention
Spletna stran: http://www.alpenkonvention.org
Kraj izidaInnsbruck
Število strani221
Jezikde
Naročilohttp://www.alpconv.org/sl/publications/alpine
Str.56
Drugo poročiilo o stanju v Alpah je že na voljo. Gre za prvo publikacijo, ki zajema popis vseh strokovno in pravno pomembnih podroèij v okviru teme voda v Alpah. Poročiilo prinaša podrobne in regionalno diferencirane informacije o stanju vodnih virov, o kakovosti in kolièini vode. Obravnavani so tudi družbeni in gospodarski vidiki porabe vode ter vloga naravnih nesreè in vpliv klimatskih sprememb na vodni krogotok. Poročiilo je v dolgi verziji na voljo v angleškem jeziku, skrajšane verzije pa so na voljo v petih jezikih (it/fr/de/sl/en). Na spleni strani Alpske konvencije si vse verzije lahko presnamete v obliki pdf datotek.