Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Publikacije

Alpe pod pritiskom

Leto izida2007
Izdal(a)ALPARC Netzwerk Alpiner Schutzgebiete
Secrétariat permanent de la Convention alpine: Task Force Espaces Protégés
Spletna stran: http://www.alparc.org
Kraj izidaChambery
Število strani11
Jezikde, en, fr, it, sl
Naročilohttp://www.alparc.org/manifs2008/danilore/climat
Str.11
Vrsta dokumentaČasopis, brošura
Nedavno opazovanje globalnega segrevanja je pokazalo na velike okoljske in družbenoekonomske učinke, ki so v Alpah še močnejši, kjer bi bilo naraš+anje temperatur višje od svetovnega povprečja (do leta 2050 od približno 1 do 5 °C poleti in od 2 do 7 °C pozimi). To povečanje temperatur bo povzročilo večje, delno že opazne, spremembe, ki naj bi se poslabšale v naslednjih desetletjih: izpodjedanje biotske raznovrstnosti, zmanjšanje snežne odeje na manjših višinah, taljenje ledenikov, taljenje senčnic in obilne padavine pozimi, jeseni in spomladi. Te spemembe vplivajo na gorske ekosisteme, ki so že sicer občutljivi in izpostavljeni številnim pritiskom kot so spremembe uporabe tal, odlaganje onesnaževalnih snovi, iz+rpavanje naravnih virov, intenzivno pašništvo, ali uvajanje eksogenih vrst.
Zavarovana območja so najpomembnejši akterji varstva in upravljanja z naravnim bogastvom (30 000 vrst favne in 13 000 vrst flore v Alpah), imajo tudi pomembne ledenike, notranje kotline štirih velikih evropskih reka (Ren, Ron, Donava in Pad) in se deloma prekrivajo z naseljenimi območji. Ta bmočja so torej neposredno prizadeta zaradi omenjenih pretresov, ki jih je treba nemudoma obravnavati, ker zahtevajo ustrezne trajnostne ukrepe za prilagajanje na vseh ravneh delovanja.