Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Primeri dobre prakse

Odkupovanje nepozidanih zemljišč

24.07.2019 / Caroline Begle
Društvo iz avstrijskega Vorlarlberga se je domislilo, kako lahko z odkupom rešuje zemljišča pred pozidavo.
Image caption:
(c) Frank Schultze Zeitenspiegel

»Vse skupaj se je leta 2011 začelo kot nekakšna paradoksalna intervencija, ko so v Vorarlbergu odpovedala pravila prostorskega načrtovanja,« je povedal strokovnjak za prostorsko načrtovanje Martin Strele. Zemljišča oz. tla so omejen naravni vir, zlasti v Vorarlbergu, najzahodnejši avstrijski zvezni deželi, kjer vsak dan povprečno 1.500 m2 zelenih površin spremenijo v zazidalna zemljišča oz. zemljišča, ki bodo najverjetneje namenjena zazidavi. In to kljub dejstvu, da več kot tretjina zemljišč, ki so že predvidena za pozidavo, sploh ni pozidana.

»Ž e več let so znane težave zaradi prevelikega števila zemljišč, ki so namenjena gradnji, a se zaradi hitre rasti cen ne prodajajo, temveč se vedno bolj kopičijo,« pravi Strele. Zaščita lastnikov in odnos pristojne politike, ki je zelo naklonjena industriji, naj bi bila še naprej pomembnejša, kot sta javni interes in dolgoročna preventiva. Tako je prišlo do ustanovitve društva Bodenfreiheit, ki pošilja jasno sporočilo, da je treba način ravnanja z zemljišči korenito spremeniti.

»Z množičnim zbiranjem denarnih sredstev želimo zagotoviti, da bodo strateško pomembna zemljišča postala stalno prosta in dostopna, kar pomeni njihov odkup ali pridobitev lastninske pravice na teh zemljiščih,« je pojasnil predsednik društva Strele. To društvo že počenja z uspehom, saj je že kupilo prva zemljišča in pridobilo služnostne pravice. Zaradi pritiska javnosti tako ni prišlo do načrtovanega širjenja poselitvenih območij, vprašanje ravnanja z zemljišči v Vorarlbergu pa je postalo pomembna tema. Informacije o odločitvah glede neomejenega širjenja zazidalnih območij, marginaliziranja pomena t. i. deželnega zelenega pasu (Landesgrünzone) in nadaljnjega širjenja urbanih območij, ki so se doslej javnosti prikrivale, so zdaj deležne dosledne javne predstavitve in razprave. »Kot protiutež omenjenim trendom so bile tako že ustanovljene številne pobude,” je z zadovoljstvom povedal Martin Strele.

Več informacij na www.bodenfreiheit.at

Kratek opis

Kaj: trajno varovanje nepozidanih zemljišč

Kdo: Verein Bodenfreiheit (Društvo za osvoboditev tal)

Kje: Vorarlberg, Avstrija

Kdaj: od leta 2011

Kako: Poleg odkupovanja strateško pomembnih nepozidanih zemljišč s sredstvi, ki jih v društvu zberejo s članarinami, društvo Bodenfreiheit s svojim delovanjem opozarja, da številni prebivalci Vorarlberga vendarle razmišljajo o varčnem ravnanju z zemljišči. Tako bo treba podpreti tudi politične odločitve, ki bodo zagotavljale, da bodo ljudje z obstoječimi zemljišči ravnali varčneje.  

Prenosljivost in uporabnost v drugih regijah: Pobudo lahko prevzamejo povsod tam, kjer morajo spremeniti odnos do zemljišč večjih vrednosti. Statut društva se lahko pri tem uporabi kot vzorec.