Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Zelena delovna mesta – strategija za izhod iz krize v Sloveniji?

16.04.2014 / alpMedia
Slovenija, problematičen otrok Evropske unije, se spopada s težkim položajem na trgu dela in išče rešitve. Študija o stanju, potencialih in dobrih praksah na področju zelenih delovnih mest v Sloveniji je pokazala, da je izhod iz krize možen v socialnem in ekološkem pogledu.
Image caption:
Zelena delovna mesta, med drugim v proizvodnji energije iz obnovljivih virov, bi Sloveniji lahko pomagala iz krize. © Rainer Sturm, pixelio

Sloveniji se zaradi njenih naravnih danosti ponuja priložnost za dolgoročen izhod iz krize s spodbujanjem zelenega gospodarstva, ki je okolju prijaznejše in socialno vključujoče, konkurenčnost pa gradi na energijski in snovni učinkovitosti. Uresničevanje potenciala zelenih delovnih mest je pomembno tako zaradi zmanjševanja škodljivih vplivov na okolje kot zaradi povečanja konkurenčnosti gospodarstva, nič manj pa tudi z vidika reševanja perečega problema brezposelnosti v Sloveniji.

Študija ugotavlja, da je v Sloveniji razviden potencial za skoraj 250.000 zelenih delovnih mest do leta 2020. Všteta so tudi ozelenjena obstoječa delovna mesta, potencial na področju socialnega podjetništva je tukaj ocenjen na 80.000 delovnih mest.

Potencial za nova delovna mesta obstaja na področjih ekološkega kmetijstva, gozdno-lesne verige, ravnanja z odpadki, obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije in trajnostnega turizma. Pomembno vlogo ima tudi socialno podjetništvo.

Za uresničevanje in izkoriščanje potenciala bo potrebno dobro načrtovanje, namenski politični ukrepi in navsezadnje ambiciozna zelena podjetja. Za vzpostavitev procesa bo treba vključiti tudi širok nabor akterjev: raziskovalne organizacije, posameznike iz politike in gospodarstva, javne ustanove in agencije ter izobraževalne organizacije, ki bodo na navedenih področjih posredovali ustrezna znanja.

Viri: http://zelenadelovnamesta.si/

http://zelenadelovnamesta.si/upload/Zelena_delovna_mesta_analiza_mala.pdf

V okviru projekta Spodbujamo zelena delovna mesta so po celi Sloveniji organizirani tudi seminarji za podjetja, lokalne skupnosti in svetovalce. Več informacij na: http://www.zelenadelovnamesta.si/index.php/seminarji

shranjeno pod: alpMedia 04/2014