Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Za trajnostno ureditev Tavčarjeve ulice v skladu s Celostno prometno strategijo MOL

07.07.2020
Zdravstvena kriza spreminja evropska mesta v zelena mesta za ljudi. Javnost je spoznala prednosti takšnih mest in predvsem, kaj prinaša zmanjšanje osebnega prometa – boljši zrak, manj hrupa, varnost za otroke in druge ranljive skupine, povečanje privlačnosti kolesarjenja.
Image caption:
Image caption:

Zato so se številni politiki opogumili, preurejajo cestišča, pri tem pa prostor namesto za avtomobilski promet namenjajo trajnostnim oblikam premikanja – hoji, kolesarjenju in javnemu potniškemu prometu.

Tavčarjeva ulica v Ljubljani ima značaj mestne ulice z zanimivo arhitekturo in pomembno javno funkcijo (Vrhovno sodišče Republike Slovenije, zelene javne površine v Miklošičevem parku). Že danes na njej prevladujejo pešci in kolesarji, napovedana celovita prenova ulice pa bi trajnostno podobo in dostopnost ulice še izboljšala. Žal je bila načrtovana celovita prenova v zadnjem trenutku spremenjena, nova ureditev pa naj bi bila še vedno prednostno načrtovana za avtomobilski promet, kar je v nasprotju s Celostno prometno strategijo Mestne občine Ljubljane – najprej pešci, kolesarji, javni potniški promet in na zadnjem mestu motorizirana vozila.

Prenova ulice bi po našem mnenju morala vsebovati naslednje elemente:

  • razširjen pločnik,
  • ureditev kolesarske povezave v obe smeri, torej tudi v smeri Slovenska cesta–Komenskega ulica, ki bi omogočila direktno in najkrajšo povezavo kolesarjem, ki prihajajo z Dunajske ceste (letno s kolesarskimi števci na Dunajski cesti beležimo več kot 1 milijon kolesarjev) in nadaljujejo proti jugu v smeri Ilirske ulice. Dvosmerna povezava je še posebej pomembna, saj tudi vzporedna Trdinova ulica ni dvosmerna za kolesarje.
  • Ukinitev parkirnih mest med parkom in sodno palačo v mestni parter. V bližini leži parkirna hiša, ki lahko nadomesti parkirna mesta ob Miklošičevem parku. S tem vizualno poudarimo kulturno-zgodovinsko vrednost ulice.
  • Ozelenitev ulice – občinski prostorski načrt predvideva 1 drevo na 4 parkirna mesta vzdolž celotne Tavčarjeve ulice, od stavbe RTV do Slovenske ceste.
  • Preureditev enega voznega pasu v rumen pas za spodbujanje tekočega mestnega avtobusnega prevoza. V križišču s Slovensko cesto se rumen pas semaforsko vodi prednostno in tako zagotovi prednostno vključitev avtobusa na Gosposvetsko pred avtomobili.

 Vse naštete elemente je moč razbrati na vzporedni, celovito obnovljeni Dalmatinovi ulici, zato je še večje presenečenje, da se Tavčarjeve ulice ne uredi po enakem principu.

Mestno občino Ljubljana zato Koalicija za trajnostno prometno politko poziva, da ne skrene s poti trajnostne prometne politike, katere rezultat je za ljudi ena najbolj prijaznih evropskih prestolnic z visoko kakovostjo bivanja. Mestno občino Ljubljana spodbujamo, da v ureditev Tavčarjeve ulice vključi zgoraj zapisane trajnostne elemente in tako ulico uredi podobno, kot je bilo to storjeno na Dalmatinovi ulici.

Image caption: