Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Urbanistično načrtovanje je družbeni proces

20.07.2018
Potrebe prebivalcev alpskega prostora se spreminjajo hitreje, kot se spreminja infrastruktura. Nemško mesto Sonthofen je sprejelo izziv, da bo spremembe namenske rabe zemljišč reševalo skupaj z drugimi alpskimi mesti in njihovimi prebivalci.
Image caption:
© Johannes Gautier

V Sonthofnu, manjšem nemškem kraju na obrobju Alp, se je sredi mesta sprostilo 33 ha veliko zemljišče, ki ga je včasih uporabljala vojska. Kaj storiti s tovrstnimi območji, katerih prvotna namembnost se bo v prihodnje spremenila, so se vprašali tudi v mestni upravi in se odločili, da bodo nalogo, ki zadeva področje prostorskega načrtovanja, reševali skupaj s prebivalci, ti pa bodo pojasnili svoje potrebe, skrbi oz. ideje, ki naj bi se upoštevale pri določitvi nove namembnosti zemljišča. Odgovorni so pripravljeni prisluhniti tudi zamislim in predlogom, ki bi nastali zunaj domačega kraja. Novembra 2017 so zaposleni v sonthofenskem občinskem uradu za prostorsko načrtovanje gostili predstavnike drugih partnerskih mest. Društvo Alpsko mesto leta je namreč skupaj s CIPRO International organizator štirih projektnih srečanj oz. izmenjav, v okviru katere sodelujejo strokovnjaki za prostorsko načrtovanje iz Sonthofna, slovenskih alpskih mest Idrije in Tolmina ter italijanskega Tolmeča.

V vsakem od partnerskih mest obstajajo prosta zemljišča in stavbe, ki ne ustrezajo več prvotnemu namenu in čakajo, da se jim določi nova namembnost. K ureditvi nastale problematiko želi zdaj prispevati projekt »Tour des Villes«, ki ga finančno podpira švicarski Zvezni urad za prostorsko načrtovanje (ARE). Projekt se je uradno začel leta 2016 na Alpskem tednu v Grassauu v Nemčiji, kjer je potekala tudi prva projektna delavnica. Program projekta se skriva v imenu: projektni partnerji se med seboj obiskujejo in obravnavajo svoje primere, izhajajoč iz specifičnih vprašanj. Izmenjujejo si ideje, metode in izkušnje ter o njih razpravljajo, pri tem pa niso izključeni konflikti, ki nastajajo zaradi rabe, kakor tudi ne pravne okoliščine in morebitni pomisleki. V Sonthofnu so udeleženci v projektu poskušali tudi odgovoriti na naslednja vprašanja: kako zemljišča v prihodnje oskrbovati z obnovljivimi viri energije, kako načrtovati trajnostni prometni koncept in katere oblike kratkoročne in dolgoročne vmesne rabe so izvedljive.

Prebivalci želijo imeti besedo

Tako kot Sonthofen v Allgäuu se tudi velike in majhne občine v celotnem alpskem loku sprašujejo, kako izvesti vsebinsko in urbanistično preoblikovanje obstoječih opuščenih zgradb oz. kako doseči zapolnitev obstoječe pozidave. Način življenja alpskih prebivalcev se namreč spreminja in postaja vse bolj raznolik, živimo v času strukturnih sprememb. Posledica novih oblik bivanja in dela je povečan obseg prometa. Ljudje si informacije, dobrine in znanje s pomočjo novih tehnologij izmenjujejo tako rekoč v realnem času. Medtem ko nekatere doline propadajo, pa doživljajo pravi razcvet kraji, ki imajo funkcijo središča. Vzporedno z družbenimi spremembami se spreminjajo tudi zahteve glede izkoriščenosti pozidanega okolja. A infrastruktura in družbeni procesi imajo različno razpolovno dobo. Infrastruktura je statična in dolgotrajna, družbeni procesi pa se stalno spreminjajo. Ta razkorak postavlja strokovnjake za področje prostorskega načrtovanja pred dodatne izzive.

Johannes Buhl, pooblaščenec za varstvo podnebja Mestne občine Sonthofen, se zaveda, da je razvoj občine naloga celotne družbe. Obveščanje in komunikacija bosta omogočili participativne procese, tako pa bo mogoče prepoznati potrebe družbe. Sonthofen je ta izziv sprejel: mesto je začelo pogovore o gradnji študentskega kampusa na delu zemljišča spremenjene prvotne namembnosti v sodelovanju z visoko šolo v neposredni bližini.

shranjeno pod: Alpenaodru