Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Urbane regije – pionirji trajnostnega razvoja

08.02.2017
Društvo Alpsko mesto leta praznuje dvajsetletnico svojega delovanja. Kot kaže kratek pregled v nadaljevanju, so alpska mesta imela vsa ta leta pionirsko vlogo na področju trajnostnega razvoja v Alpah.
Image caption:
Uroš Brežan, Thierry Billet, Ingrid Fischer in Éric Fournier (od leve proti desni). (c) Sonja Karnath

Tolminski župan Uroš Brežan je držal obljubo: v letu 2016, ko je njegovo mesto postalo alpsko mesto leta, je podprl številne civilne iniciative, rezultati njihovega dela pa so že vidni. Ideje, ki so jih v kraju v Soški dolini prispevali angažirani posamezniki, so postale temelj letnega programa aktivnosti. Tudi lokalni upravni organi so delovali spodbudno in projektu izrazili svojo podporo. Ena od ključnih točk programa so bile aktivnosti, namenjene krepitvi sistema javnega prevoza, ki sega od železniškega do kolesarskega prometa. V središču prizadevanj sta bila tudi vključevanje in podpiranje mladih: ustanovljen je bil mladinski mestni svet, organizirani so bili kreativni zajtrki za mlade. Tretja ključna točka letnega programa je bilo področje turizma, v okviru katerega je bilo med drugim izpeljano gastronomsko usposabljanje in seznanjanje z Unescovim programom Človek in biosfera. Alpsko mesto leta 2016 je s tem poglobilo in tudi konkretiziralo svojo vizijo ekološko in socialno odgovornega razvoja.

Trajnostno oblikovanje prihodnosti
Okoli dve tretjini alpskih prebivalcev živi na urbaniziranih območjih. Avtor ideje, da bi ta območja opredelili in jih med seboj povezali v mrežo, je Gerhard Leeb iz avstrijskega Beljaka. Njegov rojstni kraj je leta 1997 postal prvo alpsko mesto leta. Naziv zdaj že dve desetletji podeljuje mednarodna žirija in tako vsakokratnemu alpskemu mestu leta izrazi priznanje za njegova posebna prizadevanja pri izvajanju Alpske konvencije. Osrednja naloga alpskih mest, ki imajo status člana, je povezati ukrepe varstva alpskega prostora s trajnostnim in v prihodnost usmerjenim razvojem regij. Alpska mesta prek svojih dejavnosti krepijo alpsko zavest, omogočajo aktivno udeležbo prebivalcem, utrjujejo medsebojne povezave v regiji in krepijo sodelovanje z drugimi alpskimi mesti.

Živahna izmenjava
Tudi za Ingrid Fischer, podžupanjo Sonthofna, alpskega mesta leta 2005, je sodelovanje zelo pomembno, saj je, kot pravi, prepričana, da so številni inovativni ljudje, ki prenašajo svoje dobre ideje na druge, največji potencial v mreži. Sem spadajo tudi izmenjava idej s področja mobilnosti z drugimi mesti kakor tudi kulturni dogodki. Mesto Sonthofen s številnimi pobudami in prireditvami dokazuje, da tudi po desetih letih še vedno uspešno širi idejo alpskega mesta in tako ohranja mrežo.

Alpsko mesto leta v jubilejnem letu 2017 je postal Tolmezzo, osrednji kraj italijanske pokrajine Karnije. Uvodna prireditev, s katero bo Tolmezzo za leto dni postal alpsko mesto leta, bo april 2017. 

 

Viri in nadaljnje informacije:

 www.alpenstaedte.org/sl

shranjeno pod: alpMedia 01/2017