Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Trezna glava v topli gredi: Pogovor z Ivanom Hribarjem, prokoristom Term Snovik/SL

02.11.2009 / CIPRA International
"Prebivalci Snovika se čutijo s projektom močno povezani."
Image caption:

Pot k okolju prijaznim termam

Že od samega začetka, ko smo začeli snovati idejo, da bi več desetletij poznano termalno vodo koristili v turistične namene, smo si zadali cilj, da v neokrnjeni Snoviški dolini zgradimo terme, ki bodo čimbolj okolju prijazne in se bodo čim bolje vključevale v dano naravno okolje. Po drugi strani pa smo želeli zasnovati terme, ki bodo kar se da energijsko učinkovite. K tem nas je vodilo tudi dejstvo, da ima visokokakovostna zdravilna voda (z visoko vsebnostjo magnezija in kalcija) zgolj 30,6º C na vrtini. Več desetletij je prevladovalo stališče, da je taka voda neprimerna za koriščenje v termalne namene. Mi smo se kljub temu odločili, da izkoristimo pozitivne lastnosti naše vode, saj smo s tehničnimi ukrepi omogočili, da so terme kljub nižji temperaturi vode energijsko učinkovite in da delujejo s čim manjšimi stroški.

Nagrada

Na nagrado, ki smo jo prijeli v okviru natečaja cc.alps smo zelo ponosni, in nam veliko pomeni tako iz moralnega kot tudi s finančnega vidika. Nagrada se je izkazala kot dobro marketinško orodje za utrjevanje blagovne znamke Term Snovik. Nagrado smo delno že izkoristili, s sodelavci podjetja smo se udeležili strokovne ekskurzije, na kateri smo si ogledali delovanje strunjanskih term in novega hotela Kepinski Palace v Portorožu. Drugi del denarne nagrade bomo vnovčili za razvoj novih projektov na področju obnovljivih virov energije. Tako vlagamo v t.i. kogeneracijo (koriščenje biomase za električno energijo) ter v fotovoltaiko. 

Energetska učinkovitost podjetij

Terme Snovik so prve v Sloveniji, ki celotni razvoj kompleksa term in njihovega delovanja načrtujejo skozi prizmo prijaznosti do okolja in energijske učinkovitosti. Glavna zahvala za visoko angažiranost na področju energijske učinkovitosti gre našemu matičnemu podjetju Zarji Kovis, ki že trideset let deluje na tem področju in nam ponuja veliko praktičnih in seveda teoretičnih izkušenj.
Zanimanje za projekte energijske učinkovitosti je po moji oceni v Slovenij v velikem porastu, k čemer veliko pripomore tudi trenutna splošna klima, ki se ustvarja v okviru države in EU. Praktično imamo vsak teden eno skupino ljudi, ki jim pokažemo naš primer dobre prakse celovitega sistema energijske učinkovitosti podjetja. Izrednega pomena za njegovo optimalno delovanje je, da ga vodijo ljudje, ki so pri termah že od njihovega samega začetka; vse od načrtovanja, izvedbe in upravljanja, kar omogoča dosego želenih rezultatov. 

Finančne koristi ali prispevek k varstvu podnebja?

Menim, da se podjetja za projekte, ki podpirajo energijsko učinkovitost ter s tem varstvo podnebja, v prvi vrsti odločajo ob predpogoju, da je za projekte bodisi z nivoja države bodisi z EU možno dobiti finančne spodbude. Zavest, da se z energetsko učinkovitostjo pripomore k varovanju podnebja, po mojem mnenju še ni tako prisotna.
Pri Termah Snovik pa smo od samega začetka zasledovali oba cilja, kar želimo tudi prenašati naprej.
Veliko nam pomenijo dobljena priznanja. Tako smo lani med drugim prejeli tudi priznanje kot okolju najbolj prijazno slovensko podjetje in bili s tem nominirani za izbor, ki bo letos potekal v Bruslju. Menim, da strokovna javnost preko omenjenih priznanj postane veliko pozornejša ter da opazi, da se prizadevanje za energijsko učinkovitost ter za podnebju prijazno delovanje izplača. To je zelo koristno za vse nas, še posebno pa za naše zanamce. 

Sodelovanje s prebivalci

Imeli nismo prav nobenegih težav. Dobavitelj biomase je vaščan, kmet iz Snovika, ki nam prodaja toplotno energijo. Pri načrtovanju Term Snovik so bili od samega začetka vaščani neposredno vključeni. Skupaj smo premislili, kako se bodo v delovanje term lahko sami vključevali in jim s tem prinesli dodano vrednost. Vaščani so zelo angažirani, tako da je vas dobila apartmaje, gostilno in kmetijo odptih vrat. Že pred samim začetkom gradnje term je matično podjetje Zarja Kovis vodilo akcijo z vaščani, pri katerem so bile vse hiše v vasi opremiljene s sončnimi kolektorij. S tem so poskrbeli, da celotna vas deluje po principu energetske učinkovitosti in varovanja podnebja. Vaščani se preko tega čutijo neposredno povezani s projektom  ter prispevajo delček k varovanju okolja Snoviške doline.  

Načrti za prihodnost

Imamo izdelane kratko, srednje in dolgoročne načrte, ki so vezani na nosilne sposobnosti doline. Imamo 23, 6 ha zemljišč, ki so predvidena za kompleks Term Snovik, ki pa zagotovo ne bodo v celoti pozidana. Dolina mora ostati prehodna in ne pretirano pozidana. Kratkoročni načrti zajemanjo povečanje vodnih površin in razširitev dodatne ponudbe (fitnes, terapije, telovadnica), želimo tudi izboljšti gostinsko ponudbo, kongresni del, dolgoročni načrt pa je izgradnja samostojnega hotela s 5 zvezdicami. Vsekakor bo razvoj temeljil na okolju prijaznem turizmu, ki bo omogočal sprostitev v mirnem naravnem okolju ter na uporabi obnovljivih virov energije.

shranjeno pod: cc.alps