Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Število priselitev presega število rojstev

11.10.2019
Zakaj v nekaterih predelih alpskega območja število prebivalcev upada, medtem ko v drugih raste? In zakaj imajo migracije pri tem pomembno vlogo?
Image caption:
Migracije in demografija v Alpah: demografske spremembe v letih 2011-2015.

Kot je glede demografskega razvoja na območju Alp v letih 2011–2015 razvidno iz karte Espon, bi se število prebivalcev v mnogih predelih alpskega območja brez priseljevanja še naprej zmanjševalo. Zelena barva označuje predele s porastom števila prebivalstva, rumena in rdeča barva pa predele, kjer se število prebivalcev zmanjšuje. Za italijansko-francosko obmejno regijo je, denimo, značilen negativni prirast prebivalstva, kar pomeni, da je število rojenih manjše od števila umrlih, a priseljevanje zagotavlja, da je število tam živečega prebivalstva stabilno.

Take razmere niso značilne za jugovzhodni del avstrijskih Alp, kjer se število prebivalstva občutno zmanjšuje, saj je število tistih, ki se iz tamkajšnjih krajev odseljujejo (mestna središča pri tem niso upoštevana), večje, kot je število priselitev. Ta območja, kjer je tudi naravni prirast negativen, so označena s temno rdečo barvo. Karta ponazarja, da je treba razlog za rast prebivalstva v številnih delih alpskega območja iskati predvsem v priseljevanju. Posebno priljubljena so mestna območja in območja vzdolž glavnih prometnic. V odročnejših regijah, in sicer tam, kjer turizem ni posebno razvit, le s priseljevanjem ni mogoče nadomestiti čezmernega staranja lokalnega prebivalstva in upadanja števila delovno aktivnih prebivalcev.

 

Michael Gams, CIPRA International


Vir in nadaljnje informacije: www.cipra.org/alpe-na-odru

shranjeno pod: SzeneAlpen, PlurAlps