Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Novice

Stališče: Stran s stereotipi o delitvi na ženske in moške vloge

12.04.2017
Vprašanje enakosti spolov je še vedno domena žensk. Pri tem obstaja dovolj razlogov, da bi se ga moralo obravnavati kot zadevo, ki se navezuje na vse segmente družbe. Če bi to uspelo, bi imeli korist vsi, še zlasti v Alpah, je prepričana Barbara Wülser, namestnica direktorja CIPRE International.
Image caption:
Barbara Wülser, namestnica direktorja CIPRE International © Martin Walser

Pri povabilu avstrijskega predsedstva Alpske konvencije na mednarodno konferenco o vlogi žensk, ki bo 18. in 19. aprila 2017 v Albachu, je v ospredju pomembna naloga, ki jo imajo ženske za razvoj gorskih območij na svetovni ravni. A prav ženske se ne želijo omejiti le na to nalogo, temveč zahtevajo uveljavitev enakih možnosti, denimo v izobraževanju, pri opravljanju poklicne dejavnosti in vodenju gospodinjstva. V Alpbachu bodo med udeleženci konference in tudi na govorniškem odru verjetno prevladovale ženske, načelo enakih možnosti pa naj bi bilo vprašanje, ki zadeva tudi moške. Korist od deljenih odgovornosti in priložnosti imajo vsi, ženske in moški.

Če bi bile ženske vključene na trg dela v večjem številu, bi to prineslo ogromno gospodarsko korist. Na svetovni ravni bi se v trg dela lahko vključilo več kot 1,6 mrd. žensk, ugotavlja Mednarodni denarni sklad v eni svojih študij. V zahodnih industrijskih državah, torej tudi v alpskih, so pri vključevanju na trg dela ena največjih ovir prav nezadostne zmogljivosti otroškega varstva. Ženske so na območju Alp izobražene prav tako dobro kot moški, vendar je pri zaposlitvah s krajšim delovnim časom le redko mogoče tudi poklicno napredovati in tako večina bremena gospodarske moči še vedno sloni na moških ramenih. Čeprav je enakost med ženskami in moškimi v alpskih državah zakonsko urejena, so vedenjski vzorci in stereotipi pogosto še vedno pomembnejši od talentov in lastnih interesov.

Enakost med spoloma ne pomeni uniformiranosti, ampak omogoča izkoriščanje potencialov in priložnosti. Delitev dela pomeni, da si vsakdanje življenje oblikujemo skladno z lastnimi potrebami in možnostmi, si pridobimo različne izkušnje, smo povezani s svojo družino in obenem vključeni v poklicno in družbeno življenje. Moški so sposobni ravno tako dobro kuhati ali se igrati z otroki kot ženske, ženske pa lahko ravno tako uspešno vodijo sestanke ali imajo govore. Družba, kjer ženske in moški v enaki meri opravljajo dela v družini in na delovnem mestu, je prilagodljivejša in odpornejša ter se lahko učinkoviteje odziva na spremembe. Prav v Alpah, z njenimi po eni strani manj razvitimi, po drugi strani pa uspešnimi regijami, je družba odvisna od tega, koliko je prilagodljiva in odporna. Prav zaradi enakih možnosti so Alpe privlačne za ljudi obeh spolov in vseh starosti.

 

Viri in nadaljnje informacije:

www.fraueninbergregionen.at (de, en), www.zeit.de/karriere/2013-09/studie-iwf-frauenarbeit (de), www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2013/sdn1310.pdf (en)

shranjeno pod: alpMedia 03/2017, Stališče