Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Stališče: preverjanje s stranskimi učinki

20.10.2016
Kako zagotoviti učinkovitejše varstvo zavarovanih območij v Alpah in pokrajin? V ta namen je Odbor za preverjanje Alpske konvencije nedavno izdal ustrezna priporočila. Postopek je spremljala nekdanja direktorica CIPRE International Claire Simon in v zvezi s tem pripravila spodnji povzetek dogajanja.
Claire Simon, direktorica Društva Alpsko mesto leta. © Martin Walser
Image caption:
Claire Simon, direktorica Društva Alpsko mesto leta. © Martin Walser

Meje zavarovanega krajinskega območja Miesbacher Egartenlandschaft v deželnem okrožju Miesbach na Bavarskem v Nemčiji so bile od leta 1989 spremenjene kar enaindvajsetkrat. Ob predpostavki, da gre za kršitev prvega odstavka 11. člena Protokola Alpske konvencije o varstvu narave in urejanju pokrajine, je CIPRA International leta 2014 Odbor za preverjanje zaprosila, naj preveri trenutne razmere. Kot navaja omenjeni člen, se pogodbenice zavezujejo, da bodo ohranjale, urejale in po potrebi razširjale obstoječa zavarovana območja v skladu z njihovo namembnostjo (…) in da bodo sprejemale vse ukrepe, potrebne za preprečevanje nastajanja škode ali uničevanja teh zavarovanih območij.
Ministri in ministrice, pristojni za Alpsko konvencijo, so na konferenci 13. oktobra 2016 v nemškem Grassauu sprejeli poročilo in priporočila, ki jih je Odbor za preverjanje predložil končanem postopku. Poročilo navaja, da na podlagi razpoložljivih informacij ni bilo mogoče pritrditi obtožbi, da prvi odstavek 11. člena ni bil izpolnjen. Torej le mnogo hrupa za nič?
Zagotovo pomeni tak rezultat razočaranje, a priporočila, naslovljena na pogodbenice, so pomemben dosežek, na podlagi katerega je mogoče v prihodnosti zagotoviti, da se bo prvi odstavek omenjenega člena vendarle upošteval v večji meri. Priporočila opozarjajo še zlasti na to, da je treba varstvene cilje jasno opredeliti, kar je v primeru Egarten povzročilo velike težave. Poleg tega je bil izdelan seznam kriterijev, na podlagi katerih je enostavneje ugotavljati neupoštevanje prvega odstavka 11. člena.
Tovrstna priporočila postanejo pomembna šele takrat, ko se dejansko uporabljajo. Za to so pristojne pogodbenice Alpske konvencije. Edinstvenost alpskih zavarovanih območij in pokrajin temelji na kompleksnem ravnovesju med naravno dinamiko in dejavnostmi človeka. Svoje naloge predajam v druge roke, zavedajoč se, da si bo CIPRA tudi v prihodnje prizadevala za ohranjanje zavarovanih območij, tako da bo priporočila in izkušnje Odbora za preverjanje širila in posredovala drugim. 

Viri in nadaljnje informacije:

www.cipra.org/sl/alpska-politika/alpska-konvencija
www.alpconv.org/sl/convention/protocols/Documents/20111215%20ProtokolVarstvonaraveNaturschutz.pdf
www.alpconv.org/sl/organization/complianceCommittee/default.html