Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Reko povezujejo ljudi

Univerza, dva urada, dva raziskovalna centra, regijska pisarna, dve okoljski organizaciji – partnerji projekta Spare, ki se med seboj zelo razlikujejo in prihajajo iz različnih alpskih držav, skupaj predstavljajo načine, kako izboljšati upravljanje vodotokov ter pri tem premostiti administrativne, kulturne in strokovne meje.

Reke oskrbujejo prebivalce Alp in Evrope s čisto vodo, zagotavljajo vodo za namakanje kmetijskih zemljišč, so habitati številnim rastlinskim in živalskim vrstam, ljudje pa jih izkoriščajo tudi kot prostor za rekreacijo in proizvodnjo električne energije. Podlaga za zagotavljanje vseh teh ekosistemskih storitev pa je celovit sistem upravljanja tekočih voda, kot je oblikovan v okviru projekta Spare. Po zaslugi različnih projektnih partnerjev je bilo mogoče v sodelovanje vključiti zainteresirane skupine z različnih področij. Pet pilotnih regij je tako v praksi preizkušalo načine vključevanja participativnih metod v koncept načrtovanja rek in skupnega oblikovanja ustreznih rešitev.

Naslednji primer prihaja iz pilotne regije Dora Baltea. Za to ledeniško-rečno območje v severozahodnih italijanskih Alpah sta bili v preteklem stoletju značilni intenzivna gospodarska rast in širjenje urbanizacije, zaradi česar so bili uničeni obrežna vegetacija, poplavne ravnice in naravni odtoki vode. Danes se v načrtovanje reke v okviru projekta Spare aktivno vključujejo lokalno prebivalstvo, upravni organi, kmetijstvo, oskrbovalci z električno energijo in drugi akterji.Trenutne raziskave nadzorujejo podatke o pretoku rek v strugah in omogočajo razvoj novih postopkov za podeljevanje vodnih koncesij.

www.cipra.org/sl/teme/narava-in-clovek

»Gorska in hribovska območja so iz geografskih in kulturnih razlogov pogosto zapostavljena. Sodelovanje, kot ga poznamo v projektu Spare, je zelo koristno, saj je tako mogoče vzpostaviti osebni stik z drugimi udeleženci in si izmenjati znanje in veščine. To vodi v boljše upravljanje okolja in gospodarjenja z zemljišči.«

Andrea Mammoliti Mochet, partner projekta Spare, Regijska pisarna za varstvo okolja, Dolina Aoste/I


shranjeno pod: ,
e-novice alpMedia

Bi rad_a vedel_a, kaj se dogaja v Alpah? Naroči se na e-novice alpMedia, kjer mesečno dobiš ažurne in dobro utemeljene novice iz Alp in okolice.