Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Pomoč pri sprejemanju odločitev

30.04.2014
Vse znanje tega sveta prav nič ne pomaga, če ga ne uporabljamo. Navodila CIPRE za delovanje kažejo, katera pot po nepredvidljivem terenu je v času podnebnih sprememb prava.
Image caption:
Učimo se od pionirjev: CIPRA seznanja s primeri dobre prakse pri reševanju podnebnih sprememb. CIPRA International

Župan manjšega bavarskega kraja sedi za svojo pisalno mizo, zaskrbljeno gleda v seznam popisane škode in zavzdihne. Poplava v mesecu maju je občini povzročila precejšnje stroške, zaradi vročinskega vala pozno poleti je bila setev slabša. Nekaj ukreniti, razmišlja. Ampak kaj?
Tako situacijo, v kateri se je znašel ta župan, mnogi odgovorni na območju Alp še kako dobro poznajo. V zadnjem stoletju se je temperatura na območju Alp dvignila za skoraj dvakrat toliko, kot znaša svetovno povprečje. Močno deževje ali zaradi suše izsušeni gorski travniki so posledice gospodarskih, okoljskih in družbenih vplivov. CIPRA kaže, kako se s tem soočiti. Tako na primer neokrnjena mokrišča kot spužve vpijajo vodo, s tem pa varujejo pred poplavami. Številna tovrstna območja, tudi barje v omenjeni bavarski občini, so v slabem stanju. Preprost in stroškovno ugoden ukrep za izboljšanje takega stanja je odstranjevanje grmovne in drevesne zarasti, tako da se barje lahko spet začne širiti. Prednosti so na dlani: voda se akumulira, kisik se veže, nastajajo dragoceni prostori za ljudi, živali in rastline.
CIPRA ima bogate izjušnje s tem, kako vse to znanje zbrati, obdelati in posredovati naprej. Smernice, osnovna poročila in brošure z nasveti prenašajo znanstvena spoznanja v prakso in kot gorski vodniki kažejo pot skozi težko prehodno pokrajino. Pionirji na področju trajnostnega razvoja, pa naj so to politiki, gospodarstveniki ali odgovorni s področja energetike, posredujejo bistvene informacije in kažejo, kako se izogniti napakam.
Osnovni tematski dokumenti CIPRE, t. i. compacts, tako posredujejo informacije o ukrepih za varstvo podnebja in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb na desetih področjih, ki segajo od kmetijstva do prostorskega načrtovanja. Navodila, oblikovana v okviru vsealpskega projekta Alpstar (glej uokvirjeno besedilo), prikazujejo, kako učinkoviteje rabiti energijo in kako zadostiti povpraševanju z lokalno zeleno energijo. Projekt C3-Alps vsebuje napotke in navodila, kako lahko posredujemo, utemeljimo in vizualno predstavimo temo prilagajanja na podnebne spremembe.
Uvodoma omenjeni župan bi lahko z ozaveščanjem in s pomočjo okoljskih strokovnjakov začel spodbujati prostovoljce, da s sekiro in žago vnovič oživijo občinsko barje. Tako bi bila njegova občina zavarovana in pripravljena na prihodnost.

Jakob Dietachmair
CIPRA International

**************************************************************
Sproščeno na delo
S projektom Alpstar so partnerji iz vseh alpskih držav pokazali, kako je v praksi mogoče manjšati izpuste CO2 na območju Alp, s tem pa prispevali k uresničevanju Akcijskega načrta Alpske konvencije za podnebje. V pilotni regiji Dolina Alpskega Rena spodbujajo avstrijska zvezna dežela Vorarlberg, Lihtenštajn in švicarski kanton St. Gallen dnevne delovne migrante k uporabi kolesa ali javnih prevoznih sredstev za pot v službo in nazaj. CIPRA International je pri tem skupaj z Inštitutom za energijo Vorarlberg po njihovem naročilu odgovorna za usklajevanje dejavnosti v pilotni regiji. Projekt Alpstar je finančno podprl Evropski sklad za regionalni razvoj.
www.cipra.org/podnebje

**************************************************************
Kako se prilagoditi posledi ­ cam podnebnih sprememb?
Projekt C3-Alps zapira vrzel, ki obstaja med teoretičnim poznavanjem strategij za prilagajanje podnebnim spremembam in izvajanjem teh strategij v praksi. Združuje ugotovitve, pridobljene pri izvajanju predhodnih podnebnih projektov na območju Alp, odločevalcem na regionalni in lokalni ravni pa omogoča dostop do njih.
CIPRA International izvaja projekt po naročilu lihtenštajnskega Urada za okolje ter Obrtne zbornice za München in Zgornjo Bavarsko. Projekt C3-Alps sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.
www.cipra.org/podnebje

**************************************************************

Viri: Poročila o delu2013, CIPRA International, http://www.cipra.org/porocila-o-delu