Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Poiskati delo, najti domovino

11.10.2019
Oživljanje kmetijstva v dolini Stura/I, preizkušanje družbenega načrtovanja v občini Les Belleville/F, spodbujanje kulture dobrodošlice v Bregenzerwaldu/A – prebivalci Alp dajejo zgled, kako v vsakdanjem življenju z novimi idejami in obsežnimi prizadevanji zagotoviti uspešno vključevanje priseljencev v lokalno okolje.
Image caption:
Praznik različnih kultur – društva, gostilne in prebivalci v avstrijskem Rankweilu praznujejo raznolikost jezikov, običajev in religij. (c) Ingrid Ionian

»Naučil sem se skrbeti za čebele in gojiti paradižnike, krompir in drugo zelenjavo.« 20-letni Mohamed Alpha Diallo, pravijo mu tudi Alpha, živi že dve leti v italijanski dolini Stura, kjer se s pomočjo kmetijske zadruge Germinale Cooperativa Agricola di Comunità uči gospodarjenja na hribovski kmetiji. Njegova pot do italijanske doline je bila zelo dolga: odšel je iz Senegala, prečkal Mali, Alžirijo in Libijo in z ladjo pripotoval v Italijo. Danes se v dolini Stura počuti kot doma.  

Kdo bo požel?

Leta 2015 je na marsikateri od kmetij v dolini Stura primanjkovalo delavcev. V istem obdobju so številni mladi priseljenci iskali delo, medtem ko so čakali na dokončno odločitev o njihovi prošnji za azil. Z njimi je vzpostavilo stik društvo in poznejša zadruga Germinale Cooperativa Agricola di Comunità in prav sodelovanje med njimi je pomenilo prelomnico za obe strani. Povezoval jih je skupni cilj: ustvarjanje novih gospodarskih priložnosti. 41-letna Giulia Janneli, soustanoviteljica društva in ovčerejka v dolini, je povedala: »Pomembno je, da v proces vključevanja pritegnemo javnost, zasebni sektor in državljane ter vsakomur od njih zagotovimo ustrezno vlogo.« Eden od pomembnejših uspehov je bilo zagotovo priznanje vlade in tako zdaj nekdanji prostovoljci za svoje delo prejemajo plačilo, poleg tega pa imajo zaradi svoje zaposlitve večje možnosti za pridobitev dovoljenja za prebivanje v Italiji.

Tako zadruga kot izobraževanje mladega priseljenca Alphe sta od leta 2018 deležna tudi podpore CIPRE International v okviru projekta PlurAlps. »Mislim, da je treba v kraju, kjer trenutno prebivamo, dejavno sodelovati.« Obstajajo pa tudi izzivi. Marsikdo ima predsodke in ne razume, da je vsak človek drugačen. Vendar Alpha svoje cilje pozna: »Dobro se naučiti posla, spoštovati šefa in nekega dne postati samostojen podjetnik.«

Kakovost življenja v občinah

Kot v dolini Stura tudi v številnih drugih alpskih krajih nastajajo inovativni modeli, ki olajšujejo vključevanje priseljencev v lokalno skupnost in na trg dela. Odgovore na vprašanje, kako v občini izboljšati kakovost življenja za prebivalce in priseljence, išče Omrežje občin Povezanost v Alpah v okviru projekta PlurAlps s pomočjo spletnega orodja za družbeno načrtovanje v občinah. Na podlagi seznama vprašanj lahko občine ocenijo svoje storitve, o njih razpravljajo in jih na koncu tudi izboljšajo. Preverjanje velja za deset področij delovanja, kot so npr. sodelovanje, bivanje, izobraževanje, delo, zdravje in mobilnost.

Med sezonskim delom in domovino

Les Belleville je ena od desetih pilotnih občin v Alpah, ki v praksi preizkušajo instrument družbenega načrtovanja. Francoska občina je pravzaprav skupek 36 manjših krajev, živi pa od turizma. V kraj, ki šteje 3.500 prebivalcev, pride tudi do rekordnih 55.000 turistov. Privablja jih predvsem ogromno smučarsko območje Tri doline (Les Trois-Vallees). Vzdrževanje smučarskih prog, točenje pijač, masaža hrbtov … – če ne bi bilo sezonskih delavcev, alpskega zimskega turizma ne bi bilo. Dolg delovnik, nestalne oblike zaposlitve, pogosto manjkajoča socialna mreža in tuji jezik otežujejo vsakdanje življenje priseljencev in njihovo vključevanje v lokalno okolje.

Kako se Les Belleville spopada s sezonsko pogojenimi spremembami? Kako lahko občina zagotovi cenovno dostopna stanovanja, zdravstveno oskrbo in možnosti izobraževanja in nadaljnjega usposabljanja? Dobro izhodišče za iskanje odgovorov na ta in podobna vprašanja je instrument družbenega načrtovanja, pojasni Julika Jarosch iz CIPRE Francija, ki pilotno občino spremlja v vlogi koordinatorke. Na eni od delavnic so tako predstavniki občine ocenili svoje storitve in se skupaj lotili pregleda trenutnega stanja, na podlagi katerega so razvili ideje, kot npr. namestitev lastne komunikacijske aplikacije za vasi, ki spadajo k občini, priprava brošure kot dobrodošlice in aperitiva za novoprispele priseljence, gradnja kolesarskih in pešpoti med posameznimi kraji znotraj opčine ipd..

Izkušnje in predlogi občine Les Belleville se skupaj z izkušnjami, ki so bile pridobljene v drugih pilotnih regijah, stekajo v instrument družbenega načrtovanja. Matthieu Jay, vodja oddelka za socialne zadeve v Les Bellevillu, je prepričan: »S pravilno uporabo in izboljšanjem učinkovitosti lahko občine prek instrumenta socialnega načrtovanja črpajo nove ideje in se razvijajo še naprej.« 

Dobrodošli v Vorarlbergu!

V Vorarlbergu je priseljevanje že tradicija. Med dobo industrializacije je bilo največje povpraševanje po tujih delavcih v tekstilni industriji, danes so zelo iskani profili v gradbeništvu in gostinstvu ter tehnični profili. Iskalci zaposlitve iz EU, pa tudi ljudje, ki so morali zbežati z vojnih območij, iščejo v Vorarlbergu svojo novo domovino. Regionalne agencije v Vorarlbergu in Bregenzerwaldu krepijo kulturo dobrodošlice v podjetjih in občinah prav v okviru projekta PlurAlps.

Priseljencem želijo olajšati vstop na trg dela in v lokalno skupnost. Regio Bregenzerwald organizira za novozaposlene jezikovne tečaje in tudi nasploh deluje kot kontaktna točka za domača podjetja, ki iščejo ustrezne rešitve, povezane z vključevanjem in zaposlovanjem. Kakšne so možnosti zaposlitve v obrtnih podjetjih za prosilce za azil, kje so zanje na voljo zdravniška oskrba in svetovalnice? Eden od instrumentov je tudi spletna platforma www.vorarlberg-finder.at, kjer lahko novoprispeli priseljenci in begunci poiščejo informacije v različnih jezikih.

 

Maya Mathias, CIPRA International


Vir in nadaljnje informacije: www.cipra.org/alpe-na-odru

shranjeno pod: SzeneAlpen, PlurAlps