Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Novice

Kakšno varstvo potrebujejo zavarovana območja?

07.04.2015 / CIPRA International
Alpe so zakladnica biotske raznovrstnosti. Ob naraščajočih temperaturah, ki bi ogrozile preživetje številnih vrst v nižjih legah, bo ta vloga alpskega prostora v prihodnje postala še pomembnejša.
Image caption:
(c) Stefan Witty, CIPRA Deutschland

A konkretnejše kot podnebne spremembe in vsakomur vidne so posledice vedno večjega pritiska, ki ga nad pokrajino zaradi rabe prostora izvaja človek. Naselja, industrijsko-obrtni objekti in promet zahtevajo vedno večje površine. Prav tako grozi nevarnost, da bodo zaradi proizvodnje električne energije iz vodne energije regulirani še zadnji sonaravni vodotoki v Alpah. V zvezi s tem je CIPRA Nemčija leta 2013 poslala v razpravo svoje stališče o prehodu na trajnostne vire energije, ki je vzbudilo pozornost na celotnem alpskem območju.

Pogoj za ohranitev biotske raznovrstnosti je dovolj velika in med seboj povezana mreža biotopov. Izkušnje pa učijo, da tudi zavarovana območja niso povsem varna pred omejitvami in novimi zahtevami po rabi prostora. V sodelovanju s CIPRO International je zato CIPRA Nemčija na usodo konkretnega zavarovanega območja – šlo je za zavarovano krajinsko območje Miesbacher Egartenlandschaft v deželnem okrožju Miesbach na Bavarskem – opozorila Odbor Alpske konvencije za preverjanje. Prvotni ustanovitveni akt omenjenega območja je bil v času, odkar je bil sprejet, spremenjen kar dvajsetkrat, nazadnje zaradi nameravanega projekta gradnje polnilnice za lokalno pivovarno, objekta, namenjenega dražbam živine, hotelskega kompleksa z igriščem za golf in še enega, 85 ha velikega igrišča za golf.

Protokol o izvajanju Alpske konvencije na področju varstva narave nasprotno zahteva, da je treba obstoječa zavarovana območja ohranjati, negovati in, kjer je to potrebno, širiti v smislu njihovega varstvenega cilja. Slabšanje kakovosti ali uničevanje zavarovanih območij je zato treba preprečevati. In kot opozarja CIPRA Nemčija politike na zvezni, deželni in okrožni ravni, je najboljši način zavarovanja in ohranjanja rastlin, živali in biotske raznovrstnosti v Alpah prav mreža zavarovanih območij, ki je dobro povezana in uspešno vodena.

www.cipra.de (de)

Viri: Poročila o delu 2014, CIPRA International, http://www.cipra.org/porocila-o-delu