Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Olepšani podatki o podnebnih razmerah v Švici

13.05.2014 / alpMedia
Švicarsko okoljsko ministrstvo je nedavno pozitivno ocenilo razmere na področju varstva podnebja – kjotski cilj je dosežen. Povsem drugačne pa so ugotovitve nedavno objavljene raziskave o posledicah segrevanja na območju Švice.
Image caption:
Škodljive učinke izpustov CO2 lahko preprečimo le z njihovo takojšnjo omejitvijo. © Thorben Wengert, pixelio

Švicarski Zvezni urad za okolje je aprila 2014 podal uspešno oceno podnebnih razmer za obdobje 2008–2012. Kot ugotavlja urad, naj bi se izpusti toplogrednih plinov zmanjšali za okoli osem odstotkov, kjotski cilj pa naj bi bil s tem dosežen. Poročilo je deležno kritike predvsem zaradi tega, ker je zmanjšanje v Švici že tako na zelo skromni ravni. Mednarodni cilji so bili doseženi le zaradi nakupa dodatnih pravic do emisij v tujini.

Učinkovita podnebna politika je trenutno najpomembnejša, se glasijo priporočila znanstvenikov z najrazličnejših strokovnih področij, ki so v poročilu CH2014-Impacts obravnavali posledice podnebnih sprememb na območju Švice. Takojšnje zmanjšanje izpustov CO2 bi morali postati neizogibno dejstvo, če želimo preprečiti negativne posledice tako na globalni kakor na nacionalni ravni, ukrepe prilagajanja posledicam podnebnih sprememb pa je treba uskladiti z zahtevami varstva podnebja. Kot kažejo številne študije, so spremembe resne: med drugim je pričakovati drastično zmanjševanje ledenikov, nihanja v pretočnih količinah vode v rekah, poslabšanje kakovosti pitne vode in zmanjševanje biotske raznovrstnosti.

Vir in več informacij: https://www.ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2014/03/klimafolgen-fuer-die-schweiz-abschaetzen.html (de) , http://www.wsl.ch/medien/news/CH2014_impacts/index_DE (de), http://www.kommunikation.unibe.ch/content/medien/medienmitteilungen/news/2014/ch2014/index_ger.html (de)