Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Novo zavezništvo evropskih gorskih območij

09.12.2021 / Michael Gams, CIPRA International
Tri krovne organizacije, ki so se zapisale gorništvu in trajnostnemu pristopu na evropskih gorskih območjih, so konec novembra 2021 sprejele odločitev o vzpostavitvi medsebojnega sodelovanja – to so Združenje planinskih zvez alpskega loka (CAA), Evropsko združenje planinskih organizacij (EUMA) in Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA).
Image caption:
Skupaj na Regitzer Spitzu/CH (od leve proti desni): Bianca Elzenbaumer, sopredsednica CIPRE International, Ingrid Hayek, podpredsednica EUMA, in Heinz Frei, podpredsednik CAA. (c) CIPRA International, Isabella Helmschrott

Evropska gorska območja, zlasti območje Alp, so že mnogo let za milijone ljudi domovina in kraj hrepenenja. Čeprav se alpske regije med seboj zelo razlikujejo, so izpostavljene podobnim obremenitvam: podnebna kriza in pojavljanje vedno novih oblik poseganja človeka v naravo ogrožata biotsko raznovrstnost ter povzročata prekomerno obremenjenost posameznih turističnih točk ali celotnih pokrajin.

Da bi se uspešno soočile s tovrstnimi izzivi, so se tri najpomembnejše krovne organizacije na področju gorskih športov in trajnostnosti konec novembra odločile, da bodo v smislu zahtev Alpske konvencije okrepile medsebojno sodelovanje: CAA kot krovna organizacija planinskih zvez sedmih držav alpskega loka, EUMA kot krovno združenje 25 evropskih planinskih organizacij in CIPRA kot krovna mreža več kot 100 nevladnih organizacij s področja okolja in trajnostnega razvoja iz celotnega alpskega prostora.

Skupaj na pohod za skupne perspektive

Potem ko so organi treh partnerskih organizacij oblikovali in potrdili ključne cilje, za uresničevanje katerih si bodo prizadevali skupaj, so njihova vodstva projekt sklenila jeseni s pohodom na Regitzer Spitz nad dolino Rena, ki leži na stičišču alpskih držav Avstrije, Lihtenštajna in Švice, Nemčija pa je na dosegu roke. Bianca Elzenbaumer, sopredsednica CIPRE International: »Z združevanjem naših različnih pogledov na Alpe si bomo z veliko poguma in iznajdljivosti prizadevali za skupno in skrbno ravnanje z našim življenjskim in obenem doživljajskim prostorom.« Po izvedenem skupnem pohodu članov in članic vodstev vseh treh organizacij – ta je imela tudi simbolni pomen – se bodo v letu 2022 zvrstila prva srečanja, namenjena oblikovanju skupnih dejavnosti, pri tem pa bo posebna pozornost namenjena spodbujanju trajnostnega gorskega turizma.