Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Na poti do energetskega preobrata

23.05.2016
Katere so priložnosti in ovire, s katerimi se francoske gorske občine soočajo na svoji poti do energetskega preobrata?

CIPRA Francija jih je opredelila v pogovorih s predstavniki politike in upravnih organov, obenem pa oblikovala ukrepe, da bi pospešila uresničevanje energetskega preobrata v Franciji. K takim ukrepom sodijo tudi študijska potovanja, delavnice in izmenjava primerov dobre prakse. Vse dejavnosti temeljijo na programu Tepos Alpins, Territoires à Energie Positive (energetsko pozitivna območja), katerega izvajanje je CIPRA Francija spremljala v letih 2013–2015 s podporo Comité du Massif.
Program Tepos Alpins v celoti  ustreza ciljem Alpske konvencije, predvsem pa akcijskemu načrtu za podnebne spremembe, ki je bil sprejet v okviru Alpske konference leta 2009 v francoskem Evianu. Prav tako je program v skladu z mednarodnimi dogovori, kot je sporazum, sprejet na podnebni konferenci leta 2015 v Parizu.
Z omenjenim programom so veliko pridobile zlasti občine, ki razpolagajo z omejenimi kadrovskimi in finančnimi sredstvi in bi jih sicer lahko spregledali. Gre zlasti za občine v tistih delih Alp, kjer je energetski preobrat oz. prehod v nizkoogljično družbo omejen le na razvoj obnovljivih virov energije. Solène Raffort iz Zveze občin Haute-Maurienne Vanoise je ob tem pojasnil: »Zaradi programa Tepos Alpins se problematike prostorskega razvoja lahko lotevamo celoviteje, predlagali pa smo tudi ukrepe za izvedbo energetskega preobrata.« V zaključnem poročilu je CIPRA Francija pripravila tudi priporočila za oblikovalce politike na regionalni in nacionalni ravni.  

www.cipra.org/france

Viri: Poročila o delu 2015, CIPRA International, http://www.cipra.org/porocila-o-delu