Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Mladi glasovi, nove ideje

30.04.2014
Želja mladih je, da jim odrasli prisluhnejo in jih obravnavajo kot enakopravne partnerje. A na dolgi poti do njene uresničitve bodo potrebovali vztrajnost in potrpljenje. CIPRA jim v tem procesu zagotavlja vso podporo.
Image caption:
(c) YPAC

Ministrska konferenca Alpske konvencije v Poschiavu/CH, 7. september 2012: ustvarjalci medijskega prostora dobijo še eno priložnost, da postavijo vprašanje, tokrat zares zadnje. Isabella Hilber (16) vstane, pogledi vseh prisotnih so uprti vanjo. "Vsi vedno zatrjujejo, kako razveseljivo je, da mladi sodelujemo. Le redko pa imamo mladi možnost, da izrazimo svoje mnenje. Kaj, menite, je razlog za to?" Nejasen odgovor švicarske ministrice za okolje Doris Leuthard avstrijske predstavnice Mladinskega parlamenta Alpske konvencije ne zadovolji, zato pri svojem vprašanju vztraja. Od nekdanjega nemškega zveznega ministra za okolje Petra Altmeierja nato le izvabi obljubo, češ da bodo mladim vedno prisluhnili.
Zasedanje Mladinskega parlamenta Alpske konvencije v Sonthofnu/D, 15. marec 2013: Arzu Altintas (19), glavna urednica v skupini za medije, razburjeno maha s pismom Petra Altmeierja. Njene kolegice in kolegi se zgrnejo okrog nje. "Povabil nas je v Berlin, da mu predstavimo našo resolucijo!" Pismo je odgovor na vabilo, ki ga v imenu mladih napiše Arzu, v njem pa navede besede, ki jih je minister izrekel na tiskovni konferenci v Poschiavu. Za spletni prenos konference po facebooku je takrat poskrbela CIPRA, ki mlade usmerja tako v Poschiavu, kot tudi na zasedanju Mladinskega parlamenta v Sonthofnu "Moje alpsko mesto prihodnosti".
Cortina d'Ampezzo/I, 26. in 27. junij 2013: skupina 16 mladih razpravlja o vnaprej poslanih vprašanjih t. i. zelenega gospodarstva s predstavniki Stalnega odbora Alpske konvencije. New Generations for the Alps je pobuda, s katero si italijansko predsedstvo želi Alpsko konvencijo približati mlajši generaciji - in obratno.
V različnih alpskih mestih, pomlad in poletje 2013: resolucijo Mladinskega parlamenta Alpske konvencije mladi posredujejo lokalnim politikom, kar je ideja društva Alpsko mesto leta, katerega sekretariat vodi CIPRA. Mladi se udeležijo tudi skupščine članov društva. Bo zaradi tega katera od zahtev, denimo tista o uvedbi študijskih smeri s poudarkom na ekologiji, zdaj uvrščena na politično agendo alpskih mest?
Bolzano/I, oktober 2013: predstavniki mladih iz vseh alpskih držav delegatom CIPRE predstavijo svoje ideje o tem, kakšno naj bi bilo sodelovanje z njimi, rezultat je nov organ, mladinski svet CIPRE. Njegova vloga je svetovati organom CIPRE v vseh zadevah.
Sadovi uspešnega leta: Stalni odbor, sestavljen iz vodilnih uradnikov pri Alpski konvenciji, in društvo Alpsko mesto leta na politično agendo uvrstita vprašanje udeležbe mladih v procesih odločanja. Iz povabila v Berlin nastane povabilo na videoklepet, ki naj bi se odvijal v bližnji prihodnosti, datum tudi še ni določen - predstavniki Mladinskega parlamenta 2014 v Chamonixu bodo zadevo morali očitno nekoliko pospešiti. CIPRA jih bo spet podprla, tokrat kot uradna partnerica Mladinskega parlamenta Alpske konvencije.

Barbara Wülser
CIPRA International

**************************************************************
Sodelovanje kot primer dobre prakse
Stičišče za mlado generacijo v Alpah sta CIPRA in društvo Alpsko mesto leta. Začelo se je marca 2013 na zasedanju Mladinskega parlamenta Alpske konvencije (Youth Parliament to the Alpine Convention - YPAC), katerega cilj je bil mladim posredovati prve izkušnje v procesu sprejemanja političnih odločitev.
CIPRA je mentorje podprla pri vsebinski pripravi, organizirala je strokovno podporo in bila mentorica mladim pri delovanju na področju odnosov z javnostmi. Mreža alpskih mest je poskrbela za nemoten potek dejavnosti in potrebna finančna sredstva, politike iz vseh alpskih držav pa pozvala, naj se v Sonthofnu, alpskem mestu leta 2005, srečajo z mladimi in si z njimi izmenjajo izkušnje. CIPRA je v Sonthofnu mlade povezala s svojimi nacionalnimi predstavništvi, saj je tako želela preveriti, ali obstajajo možnosti medsebojnega sodelovanja - iz teh prizadevanj je nastal Mladinski svet CIPRE.
Izvajanje vseh teh dejavnosti je omogočila finančna podpora programa EU Mladi v akciji, Mestne občine Sonthofen, Bavarskega deželnega ministrstva za okolje in zdravje, nemškega Zveznega ministrstva za okolje, varstvo narave in varnost reaktorjev, avstrijskega Zveznega ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in upravljanje voda ter Deželnega okrožja Oberallgäu.
www.cipra.org/mladina
www.alpskomesto.org
www.ypac.eu

**************************************************************

Viri: Poročila o delu2013, CIPRA International, http://www.cipra.org/porocila-o-delu

shranjeno pod: Mladinski, YPAC