Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Kdor je dobro informiran, sprejema boljše odločitve

30.04.2014

V mednarodnem letu sodelovanja na področju voda je CIPRA svojo pozornost posvetila najpomembnejšemu viru v Alpah - vodi. Dejavnosti, ki jih je v tem letu izvajala, so k sodelovanju pritegnile številne posameznike, spodbudile so razprave o tej temi in s tem omogočile oblikovanje novih rešitev.

"Ozaveščanje ljudi in krepitev občutka odgovornosti sta pomembni nalogi, ki jih opravlja CIPRA", je opozoril Thomas Aichner, direktor marketinškega podjetja Meran, in s tem povedal natančno to, kar želi CIPRA doseči s svojim konceptom komuniciranja z javnostmi: rešitve so učinkovitejše, če so ljudje informirani in če poznajo in razumejo stališča drugih. Aichner je o tem spregovoril tudi na letni strokovni konferenci, ki je oktobra 2013 v Bolzanu potekala pod naslovom Alpe kot vodno korito.
V mednarodnem letu sodelovanja na področju voda je CIPRA to temo obravnavala z različnih vidikov. Na tridnevni konferenci v Bolzanu so strokovnjaki, tisti, ki jih zanima alpska problematika, mladi in drugi zainteresirani poskušali najti odgovor na vprašanje, kdo je odgovoren za upravljanje voda. O tem so redno poročali tudi mediji. Izhodišče za razpravo je oblikovala CIPRA s svojo revijo Alpe na odru; Alpska voda - neprecenljiv vir, kjer povzema izzive, s katerimi se bo v Alpah treba soočiti na področju voda. Rešitve so zasnovane na podlagi ugotovitev strokovnih prispevkov in primerov dobre prakse. Komunikacijo so v mednarodnem letu sodelovanja na področju voda dopolnili prispevki v različnih publikacijah in dokumentacijsko gradivo, zbrano in objavljeno na spletnih straneh. Ob koncu strokovne konference so se izoblikovali trije sklopi ključnih ugotovitev:

-Podnebne spremembe imajo velik vpliv na vodno ravnovesje v Alpah. Najpozneje leta 2050 naj bi se količine vode, ki odtekajo z ledenikov, zmanjšale, Alpe pa izgubile funkcijo zbiralnika pitne vode. Georg Kaser iz Inštituta za meteorologijo in geofiziko pri Univerzi v Innsbrucku/A pojasnjuje: "Danes odločamo, v katero smer bomo šli."

-Predvideni prehod na trajnostne energijske vire ogroža naravo v Alpah. Ni bila opravljena presoja koristi med storitvami obnovljivih virov energije, kot je vodna energija, in ekosistemi. Mario Broggi, nekdanji predsednik CIPRE in strokovnjak za Alpe, zato opozarja: "Pokrajina ni obnovljiva."

-Obstaja trend privatizacije vodnih virov, zato je toliko bolj nujno, da voda ostane splošno javno dobro, "saj pravično delitev tega vira lahko zagotovi le javni sektor na podlagi zakonodaje in davkov," je povedal Stefan Kunz, direktor podjetja aqua viva - Rheinaubund.

Odgovornosti, da je treba ukrepati, se zaveda tudi CIPRA. Rezultate, pridobljene v mednarodnem letu sodelovanja na področju voda, je vnesla v svoje projekte in delo političnih organov Alpske konvencije. CIPRA je potrpežljiva, saj se zaveda, da sprememb ni mogoče pričakovati z danes na jutri. Zato je toliko pomembneje, da začnemo ukrepati že danes.

Barbara Wülser
CIPRA International

**************************************************************
Različni vidiki vode
Mednarodna strokovna konferenca Alpe kot vodno korito je potekala od 10. do 12. oktobra 2013 v prostorih Evropske akademije v Bolzanu. 98. številka tematske revije Alpe na odru, ki je izšla pod naslovom Alpska voda - neprecenljiv vir, ponazarja razloge, zakaj mora najpomembnejši naravni vir ostati skupna dobrina. Dosje Voda v času podnebnih sprememb vsebuje pregled stanja na področju opravljenih raziskav in pregled osnovnih informacij o tej temi. Vse publikacije, posnetki intervjujev in spletne predstavitve so prav tako objavljeni na spletu.
www.cipra.org/sl/sk2013
www.cipra.org/alpenaodru
www.cipra.org/cc.alps-compacts

**************************************************************

Viri: Poročila o delu2013, CIPRA International, http://www.cipra.org/porocila-o-delu