Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Bober na pohodu

05.02.2015
V Evropi je bober tista živalska vrsta, ki uživa poseben varstveni status. V kratkem naj bi ga zaščitili tudi v Lihtenštajnu, saj število konfliktov s temi zelo dejavnimi živalmi narašča.
Image caption:
Glodavec kot vir možnih konfliktov: upravljavski načrti lahko prispevajo k boljšemu sobivanju človeka s to živalsko vrsto. © judith74, flickr.com

Bober se v Lihtenštajnu zelo dobro počuti: po zadnjih podatkih (junij 2013) je njegova populacija v tej državi ocenjena na okoli 20 živali in to kljub dejstvu, da so prisotnost bobra prvič zabeležili šele leta 2009. Populacija je zaščitena z Bernsko konvencijo. Bobri tudi povečujejo vrstno pestrost, saj ustvarjajo raznovrstne habitate za številne rastline in živali. Žal pa aktivni oblikovalec pokrajine svoja gradbena dela opravlja tudi v strugah sezonskih potokov, uničuje jezove in maši odtoke in kanale za odvodnjavanje. Vse to povzroča konflikte s področjema, kot sta kmetijstvo in varstvo pred poplavami.

V Lihtenštajnu so tako izdelali študijo, ki je raziskovala škodo in konflikte, ki jih povzroča bober, ter pripravili ustrezne ukrepe s pomočjo sistema semaforjev. Težava pa se skriva v tem, da sistem ustreza logiki človeka, ne pa logiki bobra – kako naj žival ve, katero kategorijo voda sme uporabljati? „V Lihtenštajnu za našega največjega glodavca še vedno nimamo ustrezne naravovarstvene zakonodaje,“ pojasnjuje Monika Gstöhl iz Lihtenštajnske družbe za varstvo okolja. „Upravljanje bobra bi bil zagotovo prvi pomemben korak v pravo smer.“ Upravljanje bobra bi predvidevalo varstvo in skrb za živali kakor tudi načine izplačevanja odškodnin zaradi škode, ki jo je bober povzročil.

Bobri so na pohodu tudi v drugih alpskih državah. V nemški zvezni deželi Bavarski so ugotovili, da se je pri njih naselilo že več kot 14.000 živali. V Zvezi za varstvo narave (Bund Naturschutz) zato svetujejo, da se je treba na konflikte, ki jih je mogoče predvideti, odzvati z ustreznim upravljanjem bobra. V švicarskem kantonu Valais je bilo leta 2013 veliko nejevolje prav zaradi škode, ki so jo na nekem železniškem tiru povzročili bobri, a država kantonu ni odobrila odstrela.

Viri in več informacij na: http://www.vbo.li/Home/Newsdetail.aspx?shmid=493&shact=67670172&shmiid=CCkDpSQZ2u0__eql (de), http://www.nzz.ch/aktuell/newsticker/kanton-wallis-darf-keine-biber-abschiessen-1.18083303 (de), http://www.bibermanagement.de/Europa/Deutschland/Bayern/body_bayern.html#Bibermanager (de), http://www.bund-naturschutz.de/themen/artenbiotopschutz/biber/biberberater.html (de), http://www.hallobiber.ch/ (de), http://www.vbo.li/Portals/0/Dokumente/Biber%20H.pdf (de)