Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Alpski turizem prihodnosti

17.02.2022 / Veronika Hribernik, CIPRA International
Rezultati projekta CIPRE Ponovni zagon alpskega turizma kažejo, kako je mogoče uresničevati odpornejši in za okolje sprejemljivejši turizem.
Image caption:
S skupnimi prizadevanji v ponovni zagon podnebno nevtralnega, participativnega in odpornega alpskega turizma. © Damian Markutt, Unsplash

Za oblikovanje trajnostnejših rešitev na področju turizma imamo danes na voljo številne koncepte, kot so jasne usmeritve za uresničevanje trajnostnega razvoja, konstruktivna izmenjava med državami in regijami ali spodbujanje podnebju prijaznih načinov potovanja. Nove strategije za razvoj podnebno nevtralnega in odpornega alpskega turizma so člani projektne skupine skupaj s strokovnjaki in regionalnimi menedžerji razvijali v posameznih alpskih državah v okviru ciljnih skupin kot tudi na čezalpskem spletnem seminarju. Kot kažejo projektni rezultati, so potrebne koherentne strategije za upravljanje turističnih tokov, nujna je tudi uporaba mediacije za reševanje konfliktov med različnimi interesnimi skupinami in skupinami uporabnikov. Subvencioniranje mora biti zato zagotovljeno za trajnostno naravnane inovacije in ne za okolju škodljivo turistično ponudbo. V ta namen bo treba nujno vezati javna sredstva na trajnostne strategije, dolgoročno pa v panogi izboljšati delovne razmere in rešiti problem sezonskega dela. »Rezultate, ki smo jih pridobili v projektu, zdaj v prakso širimo v okviru Strategije za alpsko regijo (EUSALP) in Alpske konvencije; seveda si prizadevamo za dolgoročno izvajanje, da bi se turizem razvijal okolju prijazno,« je pojasnil Jakob Dietachmair, namestnik direktorja CIPRE International.

Končno poročilo je v angleškem in nemškem jeziku objavljeno na spletni strani projekta. Sredstva za izvajanje projekta Ponovni zagon alpskega turizma je zagotovilo nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varovanje narave, jedrsko varnost in varstvo potrošnikov (BMUV).