Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Aktivno v šolo in zdravo mesto

18.02.2020
Program Aktivno v šolo se nadaljuje. Spodbujali bomo aktivno pot v šolo, podpirali zdrav življenjski slog osnovnošolcev. Želimo, da se bodo aktivnosti programa razširile v lokalno skupnost in prispevale k utrjevanju koncepta zdravo mesto v praksi.
Image caption:
Pešbus na OŠ Lesce, ©Luka Vidic

Program »Aktivno v šolo in zdravo mesto« je svojevrstno nadaljevanje in razširitev programa Aktivno v šolo. S povezovanjem akterjev, organizacijskimi, načrtovalskimi in izobraževalnimi ukrepi ozavešča o vsestranskem pomenu hoje za posameznika, lokalno skupnost in okolje in s tem prispeva k razvoju zdravih lokalnih skupnosti ter bivalnega okolja. Program bo hkrati nadaljeval s podporo šolam in občinam pri organizaciji in izvajanju Pešbusa in Bicivlaka, ozaveščal o pomenu aktivne mobilnosti za zdravje in razvoj otrok od izbire šole do začetka hoje v šolo in osamosvajanja otrok v prometu ter si prizadeval za organizacijske in druge ukrepe, ki bodo čim več slovenskim šolarjem omogočili pot v šolo s kolesom, skirojem ali peš.

Program povezuje koncept aktivne mobilnosti s konceptom zdravega mesta. Ideja programa je, da lahko zdravstvene probleme otrok in odraslih, ki izvirajo iz sedečega načina življenja in “debelilnega” okolja, učinkovito blaži in preprečuje hoja kot naravna oblika gibanja in prometna praksa. Program opozarja tudi na druge vidike in povezave med javnim zdravjem in okoljem ter hojo postavlja v središče prizadevanj lokalne skupnosti za utrjevanje zdravja lokalne skupnosti. Hojo program predstavlja kot naravno in praktično obliko gibanja in prometno prakso, ki ima tudi pomembne učinke na duševno zdravje in družbeno okolje. Hoja zagotavlja dobre pogoje za boljšo družbeno vključenost in povezanost ter zmanjšuje družbene razlike oziroma prispeva k družbeni enakosti. Ukrepi programa povezujejo zavzemanje zdravstvenega resorja za vsakdanjo telesno dejavnost otrok z ukrepi za izboljšanje javnega zdravja lokalne skupnosti ter šolo in hojo v šolo postavljajo v vlogo generatorja zdravih potovalnih navad in preobrazbe prometnih rešitev v širšem lokalnem okolju, povečujejo zanimanje za hojo kot vsakdanjo potovalno prakso ter širijo znanje o povezavah med zdravjem, mobilnostjo in urejanjem prostora v širšo zainteresirano skupnost.

V okviru programa se bodo izvajale tri ključne dejavnosti:

  1. Oblikovanje interdisciplinarnega lokalnega partnerstva v izbranih občinah z namenom izvajanja aktivnosti in oblikovanja ukrepov za izboljšanje hodljivosti.
  2. Širjenje znanja za načrtovanje zdravega bivalnega okolja v obliki regionalnih seminarjev
  3. Podpora izvedbi spremljane poti v šolo –  Pešbus in Bicivlak

Program »Aktivno v šolo in zdravo mesto« nadgrajuje rešitve iz programov Zdrav šolar in Aktivno v šolo, ki ju je Ministrstvo za zdravje podprlo v letih 2017-2019 in 2015-2016, ter širi prizadevanja za zdravje v širšo lokalno in načrtovalsko skupnost. Izvajanje programa vodi IPoP – Inštitut za politike prostora, pri izvajanju sodeluje CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp.

V izvajanje programa bodo aktivno vključeni predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, izbranih občin in Zdravstvenih domov, Centrov za krepitev zdravja, Svetov za preventivo in vzgojo v prometu, Domov in društev starejših, Šole za zdravje in druge lokalne organizacije ter tudi strokovne organizacije in drugi nosilci znanja s področja prostorskega načrtovanja in javnega zdravja. Pri izbiri občin, ki bodo sodelovale pri razvoju programa bo upoštevano poročilo Zdravje v občini 2019, prednost bodo imele občine, ki že aktivno naslavljajo probleme javnega zdravja.

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.