Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Nova raziskava o vrednotenju narodnih parkov na območju Alp

06.11.2003 / alpMedia
43. zvezek zbirke Münchenskih študij o socialni in gospodarski geografiji (Münchner Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeographie) predstavlja izsledke raziskovalnega projekta o regionalno-gospodarskem pomenu alpskih narodnih parkov.
Delo, ki je izšlo v nemškem jeziku, v prvem delu predstavlja primerjavo, v kolikšni meri je mogoče ovrednotiti šest alpskih narodnih parkov iz šestih držav, tj. v kolikšni meri se je njihova vrednost povečala zaradi statusa, ki ga imajo kot "narodni parki". V drugem delu publikacije so avtorji opravili kvantitativno analizo regionalno-gospodarskih učinkov alpskega parka Berchtesgaden. Pri tem so analizirali zlasti dohodkovne učinke in učinke na število delovnih mest ter izdelali rešitve, kako bi le-te lahko uporabili v turizmu, ne da bi to imelo negativne posledice za narodni park z okoljevarstvenega vidika.
Publikacijo "Vrednotenje narodnih parkov na območju Alp. Regionalnogospodarska analiza turizma v alpskem parku Berchtesgaden" lahko naročite na naslednjem naslovu: H. Job, D. Metzler in L. Vogt, Verlag Buchdruckerei Michael Laßleben ali tel.: +49 (0)9473 205.