Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Vodna energija ali varstvo narave?

24.09.2013 / Eva Schwienbacher
Obstaja veliko načinov, kako se lotiti konfliktov, do katerih prihaja zaradi rabe vode. V nadaljevanju navajamo pet primerov z alpskega območja.
Image caption:
Jezero Oberaarsee je eno izmed mnogih umetnih jezer v Alpah. V zadnjih časih se alpsko prebivalstvo vedno bolj upira proti novimi pregradami alpskih voda za pridobivanje energije. © Erich Westendarp pixelio.de
Nartovano pozidavo je vasih mogoe prepreiti z demokratinimi metodami. Tako so volilni upravienci na referendumu leta 2009 v švicarski obini Bergün odlono zavrnili podelitev koncesije hidroelektrarni za izkorišanje vodnega energetskega potenciala reke Albuli v naravnem parku Ela.
Druga možnost so zakonski predpisi, kot se je zgodilo v Vorarlbergu leta 2011. Skladno z nartom ukrepov, na podlagi katerih bo mogoe dosei zahtevana merila energijske samozadostnosti do leta 2050, je parlament te avstrijske zvezne dežele sprejel sklep, da se do leta 2030 za proizvodnjo elektrine energije v malih hidroelektrarnah ne smejo izkorišati vode, ki jih avstrijski zakon o vodah uvrša v kategorijo visoko kakovostnih voda.
Dolobo, da je treba zavarovati neokrnjene in naravne tekoe vodotoke v Alpah, vsebuje tudi Alpska konvencija. Leta 2012 je italijanska obina Massello prav s sklicevanjem na protokol o izvajanju Alpske konvencije na podroju energije dosegla, da je pokrajina Torino za nartovano širitev obstojeega hidroenergetskega objekta pripravila temeljitejšo presojo njegove prilagojenosti trajnostnim naelom.

Izravnava namesto donosa
Vasih sporov ni mogoe rešiti hitro. Bavarski naravovarstveniki se, denimo, v številnih primerih skupaj borijo proti nartovanim hidroelektrarnam na alpskih rekah Salzach, Loisach in Stillach. Gradnjo novih hidroenergetskih objektov odklanjajo z utemeljitvijo, da imajo te pogosto zelo resne posledice na okolje in za doseganje energetskega preobrata niso potrebne. Okoljevarstvenim organizacijam je doslej uspelo prepreiti sprejetje osnutka odloka, s katerim je želelo bavarsko ministrstvo za okolje pospešiti in poenostaviti postopek pridobivanja vodnih dovoljenj na podroju rabe vodne energije, kar bi pospešilo pozidavo vodotokov na celotnem obmoju zvezne dežele. Primer še ni zakljuen, nadaljevanje sledi.
K rešitvi tovrstnih konfliktov bi lahko pripomogel nov instrument, ki je bil izoblikovan v okviru projekta recharge.green, v katerem pri pripravi strategije za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov energije in orodij za podporo odloanju sodeluje 16 partnerskih institucij. Da bi bila zagotovljena uporabnost teh instrumentov v praksi, jih bodo preskusili v šestih pilotnih regijah, na primer v francoskih severnih Alpah.

www.recharge-green.eu/sl
www.bund-naturschutz.de (de)

********************************************************
Vir: Alpe na odru, št. 98 (www.cipra.org/sl/alpmedia/publikacije/5222)