Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

"Avstrija mora premisliti uporabo biomase!"

21.05.2013 / alpMedia
Nekaj že mora biti narobe, če Avstrija ravno toliko lesa uporabi za proizvodnjo energije, kot ga uvozi za proizvodnjo papirja. Katere alternative obstajajo na tem področju, so okoljski ombudsmani avstrijskih zveznih dežel pojasnili v dokumentu, ki vsebuje njihova stališča o tej problematiki.
Holzbiomasse
Image caption:
Uporaba lesa iz avstrijskih gozdov za pridobivanje energije je skoraj izčrpana, so prepričani okoljski ombundsmani. © CIPRA International
"Trajnostna raba bioenergije v Avstriji" je naslov podrobnega seznama s številčnimi podatki, dejstvi, zahtevami in priporočili okoljskih ombudsmanov, ki v javnem interesu zastopajo varstvo narave. Poleg rabe zemljišč z namenom pridelave energetskih rastlin so v publikaciji predstavljeni tudi podatki o trenutni rabi lesne biomase: okoli tretjina letnega prirastka lesa iz gozdov se uporabi za proizvodnjo energije, preostanek lesa pa je težko dostopen in zato ekonomsko nezanimiv ali pa v zasebni lasti. Nekatera velika gozdna posestva že porabijo več lesa, kot znaša prirast. Problematično je tudi zmanjševanje deleža mrtvega lesa v gozdu, ki je nujno potreben za ekologijo in biotsko raznovrstnost.
Okoljski ombudsmani kritično ocenjujejo tudi proizvodnjo bioenergije iz žitaric: po eni strani iz etičnih razlogov, po drugi pa zato, ker primanjkuje zemljišč za proizvodnjo hrane, vedno manj pa je tudi opuščenih ornih zemljišč, ki so pomembni biotopi.
S predlogom o vzpostavitvi nove podnebne strategije okoljski ombudsmani zahtevajo hitro zmanjšanje končne porabe energije in povečanje energijske učinkovitosti v Avstriji. To bi lahko dosegli, denimo, s prenovo stavb in učinkovitejšim javnim prometom. Poleg tega zahtevajo, da bi bilo mogoče povečati proizvodnjo bioenergije le ob upoštevanju ekoloških meril.
Viri in več informacij na: http://wua-wien.at/home/images/stories (de)