Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Alpe - to smo mi

12.03.2013 / alpMedia
Ali mreže ustvarjajo alpsko identiteto? Prvič doslej se je zgodilo, da je predmet znanstvenoraziskovalne študije postalo vprašanje, kako pomembne za krepitev občutka pripadnosti alpskemu območju so organizacije, kot sta Povezanost v Alpah ali Alpine Pearls (Alpski biseri).
Image caption:
Rainer Siegele, predsednik Omrežja občin "Povezanost v Alpah" v letih 1999-2012: najnovejša študija je pokazala, da lahko posameznik vpliva na razvoj alpske identitete. © Gemeinde Maeder
Uresničevanje Alpske konvencije v praksi je tisti cilj, zaradi katerega je bilo v devetdesetih letih na območju Alp ustanovljeno večje število mrež, med njimi tudi Alpine Pearls, Mreža zavarovanih območij v Alpah (Alparc) in Omrežje občin "Povezanost v Alpah". Raziskovanje povezav med omenjenimi tremi mrežami in oblikovanjem t. i. alpske identitete pa je tudi - prvič doslej - predmet ene od disertacij, ki je v knjižni obliki izšla pred kratkim.

Enotnost v raznolikosti: drugače in vendar enako
Mreže sestavljajo skupnost posameznikov, ki se srečujejo s podobnimi problemi, ugotavlja študija. Za pripadnike mrež Alpe niso samo gorski svet, temveč tudi težave, ki izhajajo iz topografije. Članom mrež je skupno tudi to, da Alpe razumejo kot enoten prostor, v katerem kljub temu še vedno obstaja veliko razlik, denimo jezikovnih. Poistovetenje z alpsko regijo še ni razlog, da bi se lokalni politiki v večji meri ukvarjali z vsealpskimi projekti in mrežami, ugotavlja avtorica omenjene študije Cristina del Biaggio. In obratno: članstvo v mreži še ne pomeni, da bi določena občina ali izvoljeni predstavnik imela močnejši občutek pripadnosti Alpam.

Strateške identitete in pomen posameznika
Za odločitvijo za članstvo v mreži se skriva predvsem pragmatizem: občine si obetajo nove možnosti za financiranje, rešitve lokalnih problemov ali partnerstva pri projektih. Alpe tvorijo predvsem "strateško", ne pa čustveno identiteto. Tako imajo člani teh mrež pogosto težave, da bi razmišljali in delovali ob upoštevanju celotnega območja Alp. Kljub temu lahko posamezni predstavniki občin igrajo odločilno vlogo za razvoj "alpske" identitete in za življenje v mrežah: individualni občutek pripadnosti lahko spremenijo v kolektivnega. Drugače rečeno: če je za te "vodje" članstvo v mreži dodana vrednost, lahko strategijo svoje občine usmerijo na Alpe in prispevajo k temu, da se prebivalci počutijo kot del projekta ali celo omrežja. Člani organizacij, kot so Alpine Pearls, Alparc ali Omrežje občin "Povezanost v Alpah", tako tvorijo skelet alpske regije in ji dajejo substanco.
Vir: Cristina del Biaggio (2013). Linking up the Alps. How networks of local political actors build the pan-Alpine region (en), [email protected]